• 2015-07-16

  Firma w raju podatkowym – jak funkcjonuje spółka offshore?

  Raje podatkowe przyciągają inwestorów z całego świata. Symboliczne stawki podatkowe i ograniczone do minimum obowiązki administracyjne sprawiają, że wielu przedsiębiorców decyduje się uciec ze swoim kapitałem poza granice kraju. Co zyskujemy, rejestrując firmę w raju podatkowym i jak prawo polskie reguluje kwestie spółek offshore?

  więcej >
 • 2015-07-08

  Prezent nie dla fiskusa

  Podarunek od członka rodziny kojarzy się z radością, wdzięcznością, spełnieniem naszych potrzeb. Chyba najmniej z urzędem skarbowym. A jednak – otrzymanie darowizny niesie za sobą konkretne obowiązki podatkowe.

  więcej >
 • 2015-06-26

  Jak rozliczyć fakturę w walucie obcej?

  Często zdarza się, że musimy rozliczyć bądź wystawić fakturę w walucie obcej. Zastanawiamy się wtedy, jaki jej kurs przyjąć, przeliczając podstawę opodatkowania oraz VAT na polskie złote. Odpowiednie przeliczenie waluty powoduje zmniejszenie różnic kursowych mających wpływ na koszty bądź przychody przedsiębiorcy.

  więcej >
 • 2015-05-29

  Rozliczanie VAT-u metodą kasową

  Mały podatnik ma prawo do rozliczania podatku VAT metodą kasową, która polega na powstaniu obowiązku podatkowego w określonym, szczególnym momencie i możliwości rozliczenia VAT-u już po otrzymaniu zapłaty. Na czym polega metoda kasowa i kto może z niej skorzystać?

  więcej >
 • 2015-05-21

  Podatek od środków transportowych

  Do 15 września 2015 roku należy wpłacić drugą ratę podatku od środków transportowych. Podatek ten jest podatkiem lokalnym, a jego wpłaty należy dokonać na rachunek budżetu gminy. Maksymalne jego stawki zostały ustalone w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku.

  więcej >
 • 2015-05-05

  Rozbieżności w podatkach i rachunkowości w zakresie leasingu - projekt nowych kryteriów

  Leasing to jeden z obszarów, które powodują konieczność odrębnej analizy umowy i jej skutków pod kątem bilansowym i podatkowym. Choć księgowi i przedsiębiorcy przyzwyczaili się już do pewnych rozwiązań w tym zakresie, powinni mieć na uwadze projektowane zmiany ustawy o rachunkowości, które wpłyną na sposób kwalifikowania umów leasingowych. Podatkowo będą mogły rozliczać te umowy tzw. jednostki małe.

  więcej >
 • 2015-04-30

  Poziom istotności w „Polityce rachunkowości”

  Jednostki są obowiązane stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Jednostka może jednak w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować dopuszczone ustawą uproszczenia. Warunkiem ich zastosowania jest jednak to, żeby nie wywierało to istotnego wpływu na prezentację.

  więcej >
 • 2015-03-31

  Jak rozliczyć przychody z AdSense

  Prowadzenie strony internetowej może być okazją do dodatkowego zarobku. Taką możliwość daje Google, który zamieszcza na witrynach reklamy kontekstowe lub bannery. Trzeba jedynie wiedzieć, jak rozliczyć przychód.

  więcej >
 • 2015-03-25

  PIT 2014 – ulgi

  Rozliczenie PIT za 2014 rok musi złożyć każdy, kto w roku poprzednim, uzyskał przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zeznanie roczne, można złożyć zarówno drogą elektroniczną, jak i papierową w wyznaczonym ustawowo terminie. 30 kwietnia 2015 roku, to ostatni dzień na złożenie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

  więcej >
 • 2015-02-17

  Praca w księgowości – jak zostać księgowym?

  10 sierpnia 2014 roku zniesione zostały certyfikaty księgowe. Od tej pory prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie porad jest możliwe bez konieczności posiadania certyfikatu. Teoretycznie uwolnienie zawodu księgowego, oznacza znacznie prostszą drogę do kariery w tej profesji. Jak jest w praktyce?

  więcej >
 • 2015-02-03

  Amortyzacja 2015

  Amortyzacja jest procesem utraty wartości majątku trwałego, który wywołany jest jego zużyciem fizycznym lub ekonomicznym. Co podlega amortyzacji? O czym należy pamiętać przed jej rozpoczęciem? Jaki jest limit amortyzacji jednorazowej w 2015 roku i kto może jej dokonać?

  więcej >
 • 2015-01-29

  Użytkowanie samochodu osobowego na nowych zasadach

  Wraz z nadejściem nowego roku zmieniają się postanowienia w umowach o użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Nowe przepisy są związane z ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nazywaną czwartą ustawą deregulacyjną. Teraz rozliczanie służbowego pojazdu do prywatnych celów stało się dużo prostsze i łatwiejsze niż było do tej pory.

  więcej >