2018-08-02

Zmiany w rachunkowości w 2019 roku

Jedne z największych zmian, jakich można się spodziewać w przyszłym roku, są zmiany związane z projektem opracowywanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, dotyczącym małych i średnich przedsiębiorstw. Planuje się wprowadzenie ponad sześćdziesięciu różnych zmian.

Eliminacja barier

Nadrzędnym celem zmian, które mają zostać wprowadzone w 2019 roku jest ograniczenie wymogów formalnych, a także likwidacja przeszkód biurokratycznych i regulacyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dużo mówi się także o uproszczeniach w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmiany w rachunkowości od 2019 to przede wszystkim skrócenie okresu przechowywania sprawozdań finansowych do pięciu lat, rozszerzenie katalogu jednostek małych, które będą mogły skorzystać z uproszczeń w rachunkowości, dzięki zwiększeniu progów wartościowych, uproszczenia w dziedzinie ewidencji i leasingu. Przepisy związane z rachunkowością mają się zbliżyć do przepisów podatkowych, np. w zakresie rachunkowości środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych. Kolejną proponowaną zmianą jest odejście od tworzenia rezerw na znane jednostce ryzyko i grożące jej straty, co niejednokrotnie obciążało koszty przedsiębiorstwa. Możliwe będzie też odstąpienie od konieczności tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, dotyczących świadczeń na rzecz pracowników.

Zmiany w podatkach

Jedną z najważniejszych zmian, korzystnych przede wszystkim dla rodzinnych firm, jest możliwość zaliczania zarobków współmałżonka do kosztów podatkowych. Dzięki temu firmy rodzinne będą mogły uwzględniać te koszty w swoich rozliczeniach. Jest to zmiana, na którą czeka z niecierpliwością wiele małych, rodzinnych przedsiębiorstw. Inną zmianą, która również ucieszy osoby prowadzące firmy rodzinne, jest sukcesja przedsiębiorstw. To sprawi, że możliwe będą płynne zmiany pokoleniowe.

Twórcy projektu podkreślają, że ma on na celu dostosować prawo do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku, a także przyczynić się do obniżenia kosztów przygotowywania sprawozdań finansowych, jak również kosztów związanych z prowadzeniem księgowości.

Więcej szczegółów znane będą bliżej końcówki roku. Poszczególne zmiany będziemy szerzej omawiać w kolejnych miesiącach.