2018-08-06

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Czasy, kiedy wszystkie formalności związane z prowadzeniem własnej firmy należało załatwiać osobiście w okienku urzędowym powoli mijają. Obecnie, dzięki projektowi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Finansów możliwe będzie uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach online.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online - jak je uzyskać?

Dzięki rozwojowi technologii, prowadzenie firmy ma stawać się coraz łatwiejsze. Coraz liczniejsze udogodnienia względem przedsiębiorców uwzględniają m.in. elektroniczny obieg dokumentów.

Dziś urzędy skarbowe umożliwiają przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych (wkrótce obowiązek ten, w związku z wprowadzeniem JPK może zniknąć), a od niedawna również otrzymać w ten sposób można również zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Dzięki współpracy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Finansów uruchomiona została usługa, która umożliwia złożenie wniosku drogą elektroniczną, a następnie uzyskanie w ten sam sposób stosownego zaświadczenia.

Aby uzyskać takie zaświadczenie należy złożyć wniosek na tzw. piśmie ogólnym przy użyciu serwisu znajdującego się pod adresem biznes.gov.pl pod warunkiem, że składający posiada aktywny profil ePUAP. Profil taki można założyć z poziomu każdego banku oferującego bankowość elektroniczną w Polsce. Weryfikacja podatnika następuje poprzez zalogowanie się danymi do systemu bankowego.

Zaświadczenie o braku zaległości w podatkach (lub zaświadczenie stwierdzające stan zaległości) otrzymamy w wersji elektronicznej, opatrzone stosownym podpisem elektronicznym.