2023-07-07

KSeF a zewnętrzne biuro rachunkowe – o czym warto pamiętać?

Wielu przedsiębiorców zleca obsługę księgową zewnętrznym, wyspecjalizowanym firmom. Dzięki temu mogą skupić się na konkretnych działaniach rozwojowych, bez potrzeby marnowania czasu na żmudną biurokrację. Jednakże, gdy zdecydują się oni na skorzystanie z KSeF, muszą pamiętać o tym, aby nadać im odpowiednie uprawnienia.

KSeF a zewnętrzne biuro rachukowe

Czym jest KSeF?

Na początku warto przypomnieć, czym jest KSeF. Jest to Krajowy System e-Faktur – ogólnopolski system teleinformatyczny, który docelowo ma pełnić kluczową funkcję w wymianie dokumentów księgowych między firmami. Stanowić ma również repozytorium wszystkich faktur w Polsce, co ma przybliżyć nasz kraj do kolejnego etapu cyfryzacji biznesu.

Pierwsza wersja KSeF udostępniona została 1 stycznia 2022 roku i umożliwia wystawianie oraz przesyłanie faktur ustrukturyzowanych. Korzystanie z tego systemu jeszcze nie jest obowiązkowe, jednakże dla użytkowników, którzy zdecydują się na korzystanie przed oficjalnym startem, przygotowano szereg ciekawych rozwiązań. Znajdziemy wśród nich m.in. skrócenie z 60 do 40 dni czasu oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku.

Ideą powstania KSeF jest uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce oraz stworzenie centralnej ewidencji dokumentów księgowych, dzięki czemu wszelkie kontrole przeprowadzane przez urząd skarbowy mają być znacznie szybsze i mniej kłopotliwe dla przedsiębiorcy.

Kto może skorzystać z KSeF?

Możliwość skorzystania z Krajowego Systemu e-Faktur mają obecnie zarówno czynni podatnicy VAT, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT, jak i podatnicy zidentyfikowani w Polsce w ramach procedury OSS, posiadający nasz lokalny NIP.

Daje im to prawo m.in. do wspomnianego wcześniej krótszego terminu oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług, jak i uproszczonego rozliczania faktur korygujących „in minus”. Korzystanie z KSeF to również brak konieczności wystawiania duplikatów faktury, bowiem zarówno wystawiający, jak i odbiorca dokumentu mają dostęp do kopii przechowywanej na wewnętrznym serwerze.

To, co charakteryzuje KSeF, to jeden wspólny dla wszystkich podmiotów, wzorzec dokumentu księgowego. Jego struktura przygotowana została w formacie XML zgodnie z wytycznymi e-Faktury FA(1). Wzorzec taki wypełniany jest następnie danymi podmiotu wystawiającego, kontrahenta oraz szczegółami transakcji, aby poprzez wewnętrzną infrastrukturę zostać przesłany w postaci e-faktury do odbiorcy. Przy pomocy panelu użytkownika bądź np. systemu ERP wpiętego w KSeF, każdy przedsiębiorca może wysyłać oraz otrzymywać faktury bez potrzeby ich drukowania czy samodzielnego przesyłania pliku pdf przy pomocy poczty elektronicznej.

Nadawanie uprawnień do KSeF zewnętrznemu biuru rachunkowemu

KSeF w wielu przypadkach jest w stanie usprawnić prowadzenie biznesu, m.in. ściągając z głowy przedsiębiorcy obowiązek dbania o prawidłową archiwizację generowanych dokumentów księgowych. Warto jednak pamiętać, że z systemu e-faktur korzystać może wyłącznie podmiot do tego uprawniony.

Jeśli jesteśmy klientem biur rachunkowych w zakresie prowadzenia całości działań księgowych (w tym m.in. księgowania faktur kosztowych) i jednocześnie użytkownikami KSeF, powinniśmy nadać naszemu biuru odpowiednie uprawnienia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, użytkownicy mogą: - nadawać, zmieniać oraz odbierać uprawnienia do korzystania z KSeF, - wystawiać faktury ustrukturyzowane, - mieć dostęp do wystawionych wcześniej faktur.

Art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia mówi z kolei, że dostęp do faktur posiada nie tylko sam podmiot będący użytkownikiem KSeF, ale również każda osoba fizyczna lub podmiot wskazany przez podatnika.

Dlatego też, współpracując z biurem rachunkowym, należy pamiętać, aby otrzymało ono odpowiednie uprawnienia. Nadać je możemy na dwa sposoby:

  • elektronicznie, przy pomocy strony kser.mf.gov.pl,
  • w postaci papierowej, poprzez złożenie do naczelnika urzędu skarbowego stosownego zawiadomienia (ZAW-FA).

Dzięki temu wybrane przez nas biuro rachunkowe zyska dostęp do funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur, co pozwoli skuteczniej wykonywać powierzone mu obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości.