2023-05-25

Obniżenie podatku dochodowego na koniec roku

Podatek dochodowy to jeden z podstawowych kosztów podatkowych, jakie każdego roku ponoszą przedsiębiorcy. Jego wysokość zależy od wysokości osiąganego dochodu, jednakże może zostać pomniejszona o koszty niezbędne do jego uzyskania.

Obniżenie podatku dochodowego na koniec roku

Czy warto robić zakupy firmowe na koniec roku?

Jako że zakup na firmę, pod warunkiem że dana rzecz lub usługa pozwala przedsiębiorstwu osiągnąć zyski, zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, przedsiębiorcy w celu jego zmniejszenia bardzo często inwestują pod koniec roku nadwyżkę gotówki. Jest to dobre rozwiązanie, ale tylko w sytuacji, gdy faktycznie owa nadwyżka występuje.

Jeśli prowadzimy niewielką firmę i opłacamy zaliczki na podatek dochodowy na bieżąco, znacznie lepszym rozwiązaniem jest kupowanie niezbędnego wyposażenia w razie wystąpienia faktycznej potrzeby, np. w ciągu roku. Grudniowe zakupy są jednak dobrym momentem do obniżenia podatku dla firmy, która zyskuje znaczne przychody np. w IV kwartale roku.

Czy każdy koszt możemy odliczyć od podatku?

Warto w takiej sytuacji pamiętać, że nie każdy zakup będziemy mogli odliczyć od podatku. Przykładowo, bardzo częstym błędem popełnianym przez firmy handlowe i produkcyjne jest zatowarowanie się przed nowym rokiem. Wówczas przedsiębiorstwo będzie musiało w zeznaniu rocznym wykazać materiały oraz produkty, które nie zostały zużyte, bądź też sprzedane do 31 grudnia włącznie. Taka sytuacja może spowodować zupełną odwrotność naszych zamiarów, tj. konieczność dopłacenia podatku dochodowego.

Drugim błędem, jaki mogą popełnić przedsiębiorcy, jest zakup środków trwałych na firmę. Co do zasady, podlegają one amortyzacji, tj. obniżają podstawę opodatkowania w czasie. Jednorazowo mamy możliwość zamortyzowania jedynie tych środków trwałych, których wartość wynosi mniej niż 10 000 zł (lub 50 000 zł w ramach pomocy de minimis). To właśnie sprawia, że w przypadku chęci zrobienia większych zakupów biznesowych pod koniec roku, musimy zachować szczególną ostrożność.

Co warto kupić, aby zmniejszyć podatek dochodowy na koniec roku?

Jeśli dysponujemy nadmiarem gotówki, mamy możliwość zakupu produktów lub usług, które po 1 stycznia mogą skutecznie wspomóc rozwój naszego biznesu. Należą do nich m.in.:

  • zakup sprzętu komputerowego, np. nowych urządzeń dla pracowników, sprzętu do wyposażenia sali konferencyjnej, czy też sprzętu dla mobilnych handlowców – w takiej sytuacji warto jednak uważać, aby wartość pojedynczych urządzeń nie przekroczyła 10 000 zł,
  • zakup samochodu firmowego w leasingu – jedną z najlepszych opcji staje się zakup samochodu osobowego w leasing; zwykle związane jest to z wysoką wpłatą własną, którą w całości jesteśmy w stanie odliczyć od podatku, zmniejszając tym samym znacznie należności podatkowe wynikające z osiąganych dochodów,
  • zakup specjalistycznego oprogramowania – może to być np. oprogramowanie chmurowe do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (systemy ERP) lub inne aplikacje wykorzystywane w codziennej pracy – nadwyżka gotówki stanowi świetny pretekst do inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstwa oraz zapewnienie pracownikom dostępu do lepszych narzędzi pracy,
  • zakup specjalistycznych kursów, szkoleń i uczestnictwa w konferencjach branżowych – z racji możliwości, jakie daje zdobywanie wiedzy, nie tylko możemy uwzględnić koszt takiego szkolenia w kosztach prowadzenia działalności, ale również pozyskać cenną wiedzę wpływającą na dalszy rozwój firmy lub podniesienie kompetencji pracowników.

Pomysłów na zmniejszenie podatku dochodowego na koniec roku jest wiele. Bardzo ważne w tej sytuacji wydaje się zdroworozsądkowe podejście do tematu i wybór takiej opcji, która nie tylko przyniesie firmie oszczędności podatkowe, ale również przyczyni się do jej szybszego i skuteczniejszego rozwoju. Z tego też powodu warto wybierać koszty, które nie tylko nie zostaną odrzucone w razie ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego, ale również zapewnią dostęp do wiedzy i narzędzi pozwalających skuteczniej realizować strategię biznesową opracowaną na kolejny rok.