2018-07-31

Koszty transportu – jak je księgować?

Kurier dostarczający zamówienie bardzo często widnieje na fakturze jako osobna pozycja. Warto wiedzieć, jak księgować koszty transportu, aby było to zgodne z zasadami rachunkowości.

Jak księgować koszty transportu przy zakupie towaru i materiałów?

Zasadniczo, w zależności od tego, co kupujemy, koszty transportu księgowane mogą być na różne sposoby. W przypadku zakupu materiałów do produkcji lub towarów handlowych (czyli produktów, które następnie samodzielnie sprzedajemy lub służą nam do wyprodukowania dobra przeznaczonego do sprzedaży) księgowanie faktury zakupu wygląda następująco:

  • w kolumnie 10 KPiR (zakup towarów handlowych i materiałów) podajemy wartość towarów i materiałów,
  • w kolumnie 11 KPiR (koszty uboczne zakupu) podajemy koszty transportu.

Jak księgować koszty transportu przy zakupie innych produktów?

Nieco inaczej cały proces księgowania kosztów transportu wygląda w przypadku zakupu innych produktów, które nie są towarami handlowymi ani materiałami, ale mogą być zaliczane do kosztów firmowych (przykładowo: długopisy, tonery, komputery do biura itp.) W takim przypadku całą wartość faktury (zarówno koszt zakupu produktów jak i transport) uwzględniamy w kolumnie 13 KPiR.

Ważna uwaga: dokonując zakupu wyposażenia firmy możemy zaliczyć transport jako koszt firmowy, jednakże w ewidencji wyposażenia wartość zakupionego środka musi zostać podana bez kosztów pobocznych, w tym transportu, montażu itp.

Jak księgować koszty transportu przy zakupie środka trwałego?

Trzecią sytuacją, w której warto wiedzieć, jak księgować koszty transportu jest zakup środka trwałego. Jeśli taka pozycja pojawi się na fakturze dokumentującej fakt jego nabycia, nie ujmujemy jej bezpośrednio w Księdze Przychodów i Rozchodów. Zamiast tego koszt transportu zwiększa początkową wartość środka trwałego, co zwiększa również wysokość odpisów amortyzacyjnych.

Same odpisy amortyzacyjne uwzględniane są, podobnie jak pozostałe wydatki, w kolumnie 13 KPiR. Co zrobić, gdy na jednej fakturze z uwzględnionym kosztem transportu znajduje się również środek trwały lub towar handlowy? W takiej sytuacji konieczne jest rozdzielenie kosztu transportu proporcjonalnie do wartości poszczególnych pozycji na fakturze.