2018-05-11

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

Jednym z projektów, nad którymi pracuje obecnie Ministerstwo Finansów jest nowelizacja przepisów o podatku dochodowym. Zgodnie z brzmieniem zmian, podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych ma stanowić niewielką opłatę, a wyłączone spod niego mają zostać m.in. budynki mieszkalne oddane do użytkowania w ramach programów rządowych i samorządowych związanych z szeroko pojętym budownictwem socjalnym.

Jak będzie działał podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych?

Celem wprowadzenia zmian w przepisach podatkowych jest, ponownie jak w przypadku większości nowelizacji przeprowadzanych w ostatnim czasie, chęć uszczelnienia systemu oraz skutecznie zminimalizowanie agresywnej optymalizacji podatkowej prowadzonej m.in. przy pomocy posiadanych przez firmę nieruchomości wykorzystywanych do celów komercyjnych.

Projekt zmian dotyczyć ma zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jak i od osób prawnych (CIT). Wprowadza on ustalenie minimalnej wartości owego podatku od działań związanych z posiadanymi nieruchomościami komercyjnymi, tj. od odpłatnego wynajmu, dzierżawy, leasingu itp.

W ramach zmian, jakie niesie ze sobą podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych zmieniony ma zostać sposób stosowania progu 10 mln zł wartości budynku poprzez odejście od jego stosowania w odniesieniu do każdego budynku z osobna. Oznacza to, że wartość progu będzie jedna dla wszystkich posiadanych nieruchomości, a nie stosowana dla każdej z nich z osobna.

Inne zmiany w podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych

Projekt zmian w ustawach o podatku dochodowym zakłada m.in. (jak podaliśmy we wstępie) objęcie nim wszystkich budynków z wyłączeniem tych posiadających funkcje mieszkalne, oddanych do użytkowania w ramach działania rządowych i samorządowych programów budownictwa społecznego.

Kolejna ze zmian zakłada, że podatnik będzie mógł występować do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego. Zostanie on przez organ podatkowy zwrócony w momencie, gdy ten potwierdzi, że warunki transakcji odpowiadają warunkom rynkowym i rozliczenie zostało dokonane w prawidłowy sposób. Resort finansów w ramach projektu chce prowadzić również klauzulę przeciwko unikania opodatkowania związanego z podatkiem minimalnym. Miałaby ona zastosowanie do sytuacji, gdzie jakakolwiek transakcja przeprowadzana by była właśnie w celu uniknięcia opodatkowania.

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych może zostać wprowadzony w życie jeszcze w 2018 roku, co oznacza, że przepisy te będą również wiążące dla podatków minimalnych opłaconych w bieżącym roku.