2018-08-24

Jak rozliczać reklamy na Facebooku?

Facebook to zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc w sieci internetowej. Jako że odwiedzają go każdego dnia miliony internautów, stanowi doskonałe miejsce do zorganizowania kampanii promocyjnej swojej firmy. Z tego powodu warto wiedzieć, jak rozliczyć reklamę na Facebooku, aby było to zgodne z polskimi przepisami.

Jak rozliczyć reklamę na Facebooku – czego potrzebujemy?

Aby móc zaliczyć dowolny wydatek w koszty, przedsiębiorca potrzebuje odpowiedniego dokumentu poświadczającego zakup. Dokumentem tym w zdecydowanej większości przypadków jest faktura, na której znajdują się dane obydwu stron transakcji, wartość towaru/usługi, data wystawienia oraz należny podatek.

W przypadku korzystania z reklam w ramach Facebooka, mamy możliwość otrzymania faktury wystawionej przez lokalny, polski oddział tej firmy działający od maja 2012 roku (Facebook Poland sp. z o. o.). Jest to ogromna korzyść dla przedsiębiorcy, ponieważ faktura – wystawiona w polskiej walucie ze stawką VAT 23% – nie wymaga od niego podjęcia żadnych dodatkowych kroków. Wystarczy, że rozliczy ją na takich zasadach, na jakich rozlicza każdy firmowy zakup dokonywany na terenie naszego kraju. Problem rozpoczyna się, gdy faktura zostaje wystawiona przez inny oddział, np. działający w Irlandii.

Jak rozliczyć reklamę na Facebooku z fakturą w euro?

W przypadku, gdy dokument wystawiany jest przez spółkę Facebook Ireland Limited, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Przedsiębiorca otrzymuje w takiej sytuacji fakturę ze stawką wyrażoną w euro, na której nie ma wyszczególnionego podatku od towarów i usług. Koszt reklamy na Facebooku traktuje się wtedy jako transakcję wewnątrzwspólnotową, która wymaga od nabywcy (firmy wykupującej reklamę) rejestracji jako podatnik VAT-UE. Można tego dokonać na druku VAT-R wypełniając część oznaczoną C.3.

W przypadku otrzymania faktury z irlandzkiego oddziału Facebooka, jej wartość traktowana jest w myśl art. 28b ust. 1 ustawy o VAT jako import usług. Wymaga to od nabywcy rozliczenia podatku (w stawce 23%) już na terenie naszego kraju. W tym celu musi przede wszystkim przeliczyć wartość wyrażoną w euro na rodzimą walutę. Odbywa się to po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.