2018-04-05

Progi sporządzenia dokumentacji podatkowej w grupie kapitałowej

O grupach kapitałowych mówimy w sytuacji, w której kilka spółek działających do tej pory odrębnie, powiązanych jest ze sobą kapitałowo np. poprzez posiadanie przez jedną z nich odpowiedniej ilości udziałów w pozostałych. Taka struktura, zgodnie z polskim prawem, podlega specjalnym przepisom zawartym m.in. w ustawie o CIT. Poniższy artykuł pokazuje, kiedy należy ustalić progi sporządzenia dokumentacji podatkowej w podatkowej grupie kapitałowej.

Progi sporządzenia dokumentacji podatkowej w podatkowej grupie kapitałowej - jakie przepisy regulują te kwestie? Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, a dokładnie art. 9a ust. 1, mówi o tym, że do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych po przekroczeniu progów zobowiązani są podatnicy.

Jednocześnie zmiany wprowadzone wraz z 1 stycznia 2018 roku wyraźnie wskazują za pomocą art. 9a ust. 3e, że powyższy przepis stosuje się w odniesieniu do transakcji lub zdarzeń dokonywanych między spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej a podmiotami powiązanymi, ale niewchodzącymi w skład takiej grupy. Takie rozumienie przepisów ma związek m.in. z wyrokami NSA (z 30.09.2015, sygn. akt II FSK 1979/13, z 04.09.2014, sygn. akt I FSK 1351/13, z 08.03.2013, sygn. akt I FSK 689/12, z 08.03.2013, sygn. akt I FSK 688/12) mówiącymi o tym, że spółki wchodzące w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej przestają być osobnymi podatnikami.

Z tego też powodu, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, określając progi sporządzenia dokumentacji podatkowej w podatkowej grupie kapitałowej całą PGK należy traktować jako pojedynczego podatnika. Progi sporządzenia dokumentacji podatkowej w podatkowej grupie kapitałowej - jak to wygląda w praktyce?

Jeśli chodzi o progi sporządzenia dokumentacji podatkowej w podatkowej grupie kapitałowej – obowiązują w tym wypadku proste zasady:

  • Należy określić typy transakcji objętych dokumentacją transferową pomiędzy PGK a powiązanym podmiotem niewchodzącym w skład tej grupy.
  • Należy zsumować wartości transakcji między PGK a podmiotem powiązanym.
  • Należy porównać otrzymany wynik z progiem dokumentacyjnym oszacowanym na podstawie przychodów PGK. Jeśli zostanie on przekroczony, należy przygotować odpowiednią dokumentację.

Na koniec warto pamiętać, że zgodnie ze zmianami wprowadzony wraz z nowelizacją przepisów ustawy o CIT, w 2018 roku spółki wchodzące w skład PGK oraz podmioty powiązane, lecz niewchodzące w jej skład muszą realizować transakcje z zachowaniem ceny rynkowej usługi lub produktu.