2018-03-21

Podatek od kryptowalut - jak go rozliczyć?

Kryptowaluty są w ostatnich miesiącach jednym z najgłośniejszych tematów w mediach zajmujących się finansami i technologią. Wielokrotne wzrosty wartości spowodowały, że obecnie coraz więcej osób myśli o ich zakupie. Dlatego warto wiedzieć, jak rozliczyć podatek od kryptowalut.

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut w Polsce?

Nim przejdziemy do sedna sprawy, warto sprawdzić, w którym momencie w Polskim prawie powstaje obowiązek podatkowy dotyczący obrotu kryptowalutami. Przepisy określają, że następuje to w momencie ich sprzedaży, lub wymiany na inne kryptowaluty.

Niestety, na terenie naszego kraju nie istnieją jeszcze w tym momencie żadne przepisy dotyczące stricte walut wirtualnych, przez co zmuszeni jesteśmy do stosowania przepisów ogólnych oraz interpretacji Ministerstwa Finansów. Jedna z nich – interpretacja z 23 stycznia 2018 roku opatrzona numerem 0113-KDIPT2-1.4011.517.2017.1.AP – mówi, że posiadacz dowolnej waluty wirtualnej podlega obowiązkowi zapłaty podatku nawet w momencie, gdy wymienia ją na inną kryptowalutę, mimo, że w tym przypadku niezwykle trudne jest wykazanie zysku z takiej transakcji.

Jaka jest wysokość podatku od kryptowalut?

Chcąc sprawdzić, jak rozliczyć podatek od kryptowalut warto znać nie tylko moment, w którym powstaje obowiązek jego opłacenia, ale również wysokość stawki podatkowej. W tym przypadku jest ona tożsama z podatkiem dochodowym rozliczanym na zasadach ogólnych i wynosi 18% lub 32%, jeśli zysk z transakcji przekroczył 85 500 zł. Co z 19% podatkiem liniowym? Oczywiście istnieje możliwość rozliczania podatku od kryptowalut w tej wysokości. Dokonać tego możemy w sytuacji, gdy prowadzimy działalność gospodarczą, której zakres opiera się m.in. na handlu kryptowalutami i rozliczamy się w formie liniowej. Aby móc włączyć handel kryptowalutami do zakresu działalności przedsiębiorstwa powinniśmy w formularzu CEIDG uwzględnić kod 64.19.Z oznaczający "Pozostałe pośrednictwo pieniężne”.

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut w deklaracji?

Zysk na sprzedaży lub wymianie kryptowalut należy, podobnie jak inne przychody, uwzględnić na rocznych zeznaniach podatkowych. W tym celu w zeznaniu PIT-36 wartość tę należy wpisać w pole 74 (prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT). Z kolei w kolejnym polu (oznaczonym numerem 75) należy podać udokumentowany koszt zakupu kryptowaluty. Jak go udokumentować? Najlepiej zrobić to poprzez elektroniczny wyciąg generowany na giełdzie walut wirtualnych w momencie przeprowadzenia transakcji.

Wiedząc już jak rozliczyć podatek od kryptowalut możemy zacząć zastanawiać się, czy taka forma inwestycji jest dla nas opłacalna i czy będziemy w stanie wykazać przed Urzędem Skarbowym w prawidłowy sposób wszystkie zyski z niej uzyskane.