2018-03-19

VAT a handel elektroniką online

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług podlegają ciągłym zmianom mającym na celu ich jeszcze dokładniejsze uszczelnienie oraz uproszczenie. W przypadku opisywanej tu zmiany, dotyczy to przede wszystkim VAT dla firm handlujących elektroniką w internecie.

VAT dla firm handlujących elektroniką w internecie - jakie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów?

Projekt zmian, które mają planowo wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 roku zakłada znaczne ograniczenie zwolnień z VAT wśród przedsiębiorstw sprzedających elektronikę przez internet. Dotyczy to przede wszystkim tych firm, które handlują w sieci sprzętem RTV i AGD, a których obroty – zgodnie z obecnymi przepisami – nie przekroczyły rocznie 200 000 zł. Po wejściu w życiu przepisów w nowym brzmieniu zostaną one pozbawione prawa do zwolnienia z VAT. Wprowadzenie VAT dla firm handlujących elektroniką w internecie sprawi, że tylko w tym roku do budżetu państwowego powinno trafić dodatkowe 51,6 mln zł przychodu. W kolejnych latach wskaźnik ten może zwiększyć się nawet do 124 mln zł rocznie.

Inne zmiany w przepisach o VAT

Projekt zmian w ustawie, wprowadzający obowiązkowy VAT dla firm handlujących elektroniką w internecie niejako przy okazji wprowadza również kilka innych istotnych modyfikacji w obowiązującym obecnie prawie. Nowelizacja ta jest bowiem jednym z elementów walki organów państwowych z branżami, w których istnieje największa szansa do powstawania nadużyć i oszustw podatkowych.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów zwolnienie z VAT stracą również firmy świadczące usługi ściągania długów, doprecyzowany zostanie też zakres obowiązkowego rozliczania podatku od towarów i usług dla przedsiębiorstw obracających produktami ropopochodnymi (m.in. poprzez odwołania do nowych definicji paliw ciekłych zawartych w prawie energetycznym).

Przepisy doprecyzują dodatkowo przesłanki pozwalające na wykreślenie podatników z rejestru VAT i VAT UE. Zmiany dotyczyć będą też wystawiania faktur na podstawie stworzonych wcześniej paragonów fiskalnych. Z kolei wśród ułatwień wprowadzanych wraz z nowymi przepisami znalazły się m.in. obniżenie wysokości tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% dla podatników składających korektę deklaracji w czasie kontroli celno-skarbowej.