2018-03-12

Czym są uproszczone zaliczki na PIT i jak je stosować?

Zaliczki na podatek dochodowy to u przedsiębiorców jedna z podstawowych płatności w każdym miesiącu lub kwartale. Wylicza się je na podstawie osiąganych przychodów, odejmując koszty prowadzenia działalności. Istnieje jednak możliwość zastosowanie tzw. uproszczonych zaliczek na PIT. Czym są i jak się je stosuje?

Czym są uproszczone zaliczki na PIT?

Kwota zaliczek na podatek dochodowy różni się w zależności od osiąganych przychodów i księgowanych w tym samym okresie kosztów prowadzenia działalności. Jednakże polskie prawo pozwala na zastosowanie zaliczek uproszczonych, które umożliwiają znaczne uproszczenie comiesięcznych lub cokwartalnych płatności. Za podstawę do zaliczki uproszczonej przedsiębiorca bierze całościową kwotę podatku wymaganą do zapłaty w poprzednim roku rozliczeniowym, a następnie dzieli ją na 12 równy części opłacając je w kolejnych miesiącach następnego roku prowadzenia działalności.

Co się dzieje, jeśli w roku bieżącym zarabia więcej lub mniej? W takiej sytuacji wpisując na zeznaniu rocznym aktualne przychody i porównując je z podstawą uproszczonych zaliczek musi wpłacić do urzędu powstałą w ten sposób różnicę lub czekać na zwrot, jeśli okazało się, że suma zaliczek była wyższa niż aktualny roczny przychód.

Jak zacząć płacić uproszczone zaliczki na PIT?

Aby móc skorzystać z możliwości, jakie dają uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, należy zgłosić chęć stosowania takie formy opodatkowania na piśmie do Naczelnika Urzędu Skarbowego nie później, niż do 20 dnia lutego roku, w którym chce skorzystać z takiego prawa. Takie zgłoszenie obowiązuje podatnika do momentu jego odwołania, więc w wypadku, gdy w kolejnym roku rozliczeniowym będzie chciał wrócić do standardowego trybu rozliczania, musi ponownie złożyć pismo, tym razem z informacją o chęci rezygnacji z tego prawa.

Uproszczoną formę zaliczek stosować mogą zarówno przedsiębiorcy rozliczający się z PIT na zasadach ogólnych, jak i ci, którzy rozliczają się liniowo.