2018-04-09

Poszerzenie katalogu działalności twórczych

1 stycznia 2018 roku to ciekawa data nie tylko ze względu na wejście w życie szeregu zmian podatkowych. To również dzień, w którym poszerzono katalog zawierający działalności twórcze z 50% kosztem uzyskania przychodu. Jakie działalności w tym roku zyskały nowe możliwości?

Działalności twórcze z 50% kosztem uzyskania przychodu - jakie zasady obowiązują w 2018 roku?

Jedną z najważniejszych nowinek, jakie zostały wprowadzone wraz z nowelizacją przepisów jest zwiększenie limitu stosowania 50% kosztów do kwoty 85 528 zł rocznie. Jednocześnie wprowadzono szereg zmian w samym katalogu zawierającym działalności twórcze z 50% kosztem uzyskania przychodu. Z jednej strony został on rozszerzony o nowe zawody, z drugiej uszczegółowiono część zapisów wprowadzając jednocześnie nowe ograniczenia.

Jakie zmiany zaszły w katalogu działalności twórczych z 50% kosztem uzyskania przychodu?

W zależności od wykonywanej działalności, twórcy mogą się cieszyć lub smucić z nowego brzmienia zapisów katalogowych. Poniżej przedstawiamy w punktach najważniejsze modyfikacje dotychczasowych przepisów: - pojawiły się pojęcia wzornictwa przemysłowego i inżynierii budowlanej, - "działalność twórcza w zakresie literatury pięknej" zmieniona została na "działalność w zakresie literatury" co otwiera drogę wielu nowym zawodom, - dodano twórczość audialną, czyli działalność radiowców niebędących dziennikarzami ani publicystami, - dodano działalność konserwatorską oraz muzealniczą (w dziedzinie naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej), - uszczegółowiono zakres tłumaczeń – wraz z nowymi przepisami tłumaczenie literatury pozostaje w katalogu, wyłączono z niego jednak m.in. tłumaczenie korespondencji firmowej, - dodano działalność naukową oraz dydaktyczną (pod warunkiem, że prowadzona jest na uczelni), - dodano tworzenie gier komputerowych.

Czego wciąż brakuje w katalogu?

Zdania specjalistów dotyczące zmian w katalogu działalności twórczych z 50% kosztem uzyskania przychodu są podzielone. Jedni wskazują, że nowe brzmienie szkodzi części zawodów, inni widzą z kolei szansę dla ujętych w nowych przepisach działalności. Wszyscy jednak zgodnie zauważają, że sporym błędem jest nieumieszczenie w katalogu działalności związanych z reklamą i szeroko pojętą branżą kreatywną (nie ma w nim nawet grafików), niezwykle blisko związanymi z działalnością twórczą.