2018-08-14

Podatki w e-biznesie

Sprzedaż przez internet to niezwykle dynamicznie rozwijający się kanał dystrybucji. Każdy kto chce w ten sposób sprzedawać swoje towary powinien wiedzieć, że pod względem podatkowym sprzedaż wysyłkowa różni się od tradycyjnej sprzedaży.

Podatki - sprzedaż przez internet

Przedsiębiorcy prowadzący e-biznes mogą zostać opodatkowani podatkiem od czynności cywilnoprawnych (jeśli kupują towar od osób niebędących podatnikami VAT), podatkiem od towarów i usług – VAT, a także podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT (lub CIT). Jeśli spośród różnych metod opodatkowania e-przedsiębiorca nie wybierze szczególnej formy opodatkowania, to będzie zobowiązany rozliczać przychody według skali podatkowej stosując ogólne zasady opodatkowania. W tej sytuacji e-przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencję zatrudnienia, ewidencję VAT, ewidencję wyposażenia i książkę kontroli. Jednocześnie będzie mógł rozliczać wszystkie ulgi podatkowe, o których mowa w Ustawie o podatku dochodowym, będzie mógł rozliczać koszty i straty z lat poprzednich, będzie mógł rozliczać się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Możliwe będzie także odliczenie składek zdrowotnych od podatku i składek ZUS od dochodu. Przedsiębiorca będzie opodatkowany według stawki 18% lub 31% i będzie zobowiązany do opodatkowania nadwyżki ogółu przychodu nad ogółem kosztów uzyskania.

Karta podatkowa

Innym dostępnym wariantem rozliczania się z fiskusem jest prowadzenie karty podatkowej. W tym wypadku e-przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania zeznań podatkowych, ale w to miejsce nie rozliczy kosztów prowadzenia firmy i nie skorzysta z ulg podatkowych. Karta podatkowa narzuca ograniczenie w zakresie ilości osób zatrudnianych w firmie, jak również jej zasięg – na podanych zasadach można rozliczać wyłącznie sprzedaż na terytorium Polski.

Podatek liniowy

Alternatywą dla karty podatkowej i podatku rozliczanego na zasadach ogólnych jest podatek liniowy. Podatek liniowy zazwyczaj jest opłacalny, jeśli dochody przekraczają około 100tys. zł. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wybór tej formy opodatkowania oznacza rezygnację z większości ulg a podatek płaci się od pierwszej zarobionej złotówki, bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku. Nie możliwe jest też rozliczanie się z małżonkiem lub dzieckiem.

E-sklep a kasa fiskalna

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż przez internet są zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej bez względu na limit obrotów. Jednak w tym wypadku konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji dowodów zapłaty z danymi klientów na rzecz których dokonano wysyłki towarów.