• 2015-04-30

  Poziom istotności w „Polityce rachunkowości”

  Jednostki są obowiązane stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Jednostka może jednak w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować dopuszczone ustawą uproszczenia. Warunkiem ich zastosowania jest jednak to, żeby nie wywierało to istotnego wpływu na prezentację.

  więcej >
 • 2015-03-31

  Jak rozliczyć przychody z AdSense

  Prowadzenie strony internetowej może być okazją do dodatkowego zarobku. Taką możliwość daje Google, który zamieszcza na witrynach reklamy kontekstowe lub bannery. Trzeba jedynie wiedzieć, jak rozliczyć przychód.

  więcej >
 • 2015-03-25

  PIT 2014 – ulgi

  Rozliczenie PIT za 2014 rok musi złożyć każdy, kto w roku poprzednim, uzyskał przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zeznanie roczne, można złożyć zarówno drogą elektroniczną, jak i papierową w wyznaczonym ustawowo terminie. 30 kwietnia 2015 roku, to ostatni dzień na złożenie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

  więcej >
 • 2015-02-17

  Praca w księgowości – jak zostać księgowym?

  10 sierpnia 2014 roku zniesione zostały certyfikaty księgowe. Od tej pory prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie porad jest możliwe bez konieczności posiadania certyfikatu. Teoretycznie uwolnienie zawodu księgowego, oznacza znacznie prostszą drogę do kariery w tej profesji. Jak jest w praktyce?

  więcej >
 • 2015-02-03

  Amortyzacja 2015

  Amortyzacja jest procesem utraty wartości majątku trwałego, który wywołany jest jego zużyciem fizycznym lub ekonomicznym. Co podlega amortyzacji? O czym należy pamiętać przed jej rozpoczęciem? Jaki jest limit amortyzacji jednorazowej w 2015 roku i kto może jej dokonać?

  więcej >
 • 2015-01-29

  Użytkowanie samochodu osobowego na nowych zasadach

  Wraz z nadejściem nowego roku zmieniają się postanowienia w umowach o użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Nowe przepisy są związane z ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nazywaną czwartą ustawą deregulacyjną. Teraz rozliczanie służbowego pojazdu do prywatnych celów stało się dużo prostsze i łatwiejsze niż było do tej pory.

  więcej >