2020-12-23

Najważniejsze zmiany w przepisach gospodarczych, które weszły w życie w roku 2020 - podsumowanie

2020 rok należał do bardzo trudnych dla przedsiębiorców. Liczne nowelizacje ustaw, a także ograniczenie działalności ze względu na pandemię koronawirusa odcisnęły mocne piętno na biznesie. Podsumujmy, z jakimi najbardziej istotnymi zmianami w prawie przyszło nam się zmierzyć w tym roku.

Faktury tylko do paragonów z NIP nabywcy

Jedną z najbardziej widocznych zmian, która weszła w życie już w styczniu br. były przepisy nakazujące do sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym, wystawianie faktury VAT wyłącznie w sytuacji, jeśli na paragonie widnieje NIP nabywcy. Przypomniano jednocześnie przedsiębiorcom, że paragony z NIP nabywcy na kwotę nieprzekraczającą 450 zł brutto (100 euro) same w sobie są fakturą. Jest to faktura uproszczona, całkowicie równoważna zwykłej fakturze. Dowiedz się więcej: NIP na paragonie w praktyce – gdzie go szukać?

Wprowadzenie „prawa do błędu”

Nowelizacja przepisów Prawa przedsiębiorców dopuszcza tzw. prawo do błędów. Jest to rozwiązanie przewidziane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy zaczynają prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy lub na nowo otwierają biznes po upływie przynajmniej 36 miesięcy licząc od dnia ostatniego zawieszenia bądź zakończenia prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Z prawa do błędów można skorzystać przed pierwszy rok prowadzenia firmy. Jednocześnie błąd musi być popełniony pierwszy raz i nie może być rażącym naruszeniem prawa.

Obowiązkowa strona www dla spółek akcyjnych

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza obowiązek posiadania stron internetowych i publikowanie na nich wymaganych przez prawo ogłoszeń pochodzących od spółki. Co istotne, adres strony www musi być zgłoszony do KRS.

Przepisy ograniczające zatory płatnicze

W 2020 roku weszły w życie przepisy mające na celu przeciwdziałać zatorom płatniczym. Co się zmieniło w tym zakresie? Postanowiono, że terminy zapłaty za fakturę nie mogą przekraczać 30 dni od doręczenia dokumentu, jeżeli dłużnikiem jest podmiot publiczny (wyjątek stanowią podmioty lecznicze) oraz 60 dni, jeżeli wierzycielem jest mikro, mały bądź też średni przedsiębiorca, a dłużnikiem jest duży przedsiębiorca. Ustanowiono także wyższe odsetki za opóźnienia w transakcjach wynoszące odtąd 11,5%, umożliwiono odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie, jeśli umówiony termin płatności przekracza 120 dni licząc od dnia doręczenia faktury, a do tego postępowanie przy opóźnieniach ze spełnianiem świadczeń pieniężnych wobec przedsiębiorców jest wszczynane z urzędu. Czytaj więcej: Zatory płatnicze – zmiany od 2020 roku

Ulga za złe długi

Kolejnym rozwiązaniem, które również ma pomagać w likwidacji zatorów płatniczych jest tzw. ulga za złe długi. Obecnie obowiązuje ona również w przypadku podatku dochodowego, a nie wyłącznie podatku VAT, jak to miało miejsce jeszcze w ubiegłym roku. Czytaj też: Ulga za złe długi w podatkach dochodowych PIT i CIT

Wprowadzenie licencji na przewóz osób

Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym wprowadziła w 2020 roku obowiązek posiadania licencji dla pośredników realizujących usługi przewozu osób. Poza tym pośrednicy, w tym aplikacje takie jak UBER, mogą zlecać usługi przewozowe tylko tym, którzy posiadają upoważniającą do zarobkowego przewozu osób. Jednocześnie zniesiono obowiązek szkolenia i egzaminowania z topografii miasta i znajomości przepisów prawa miejscowego. Osoby realizujące usługi przewozu muszą mieć jednak badania lekarskie i psychologiczne, a do tego zaświadczenie o niekaralności.

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus to kolejna nowość, która została wprowadzona w 2020 roku. Przypomnijmy, że są to nowe regulacje, w ramach których przedsiębiorca może skorzystać z niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Więcej o aktualizacji przepisów: Mały ZUS a Mały ZUS Plus

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Nowelizacja prawa własności przemysłowej doprecyzowała, czym nie są wynalazki, umożliwiła zgłaszającemu patent prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie poszukiwania typu międzynarodowego oraz o sporządzenie sprawozdania z tego poszukiwania. Wprowadziła również możliwość składania wniosków o unieważnienie patentu także przez osoby, które nie mają interesu prawnego w tym zakresie. To tylko przykładowe zmiany, które weszły w życie wraz z nowelizacją prawa własności przemysłowej.

Upadłość konsumencka dla przedsiębiorców

W ramach nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, zrównano status przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ze statusem konsumenta. Co to zmienia? Przede wszystkim to, że w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd nie będzie już sprawdzał, czy przedsiębiorca składał wcześniej wniosek o upadłość.

Tarcza antykryzysowa

Ostatnie miesiące zostały zdominowane przez dostosowywanie przepisów do sytuacji przedsiębiorców, których kondycja została nadszarpnięta przez sytuację epidemiczną, związaną z pandemią koronawirusa. W ciągu kolejnych miesięcy powstawały kolejne wersje tarczy antykryzysowej oraz dodatkowe przepisy, umożliwiające udzielenie pomocy przedsiębiorcom. Bez wątpienia tarcze antykryzysowe mocno zmieniły przepisy gospodarcze 2020. Sprawdź: Tarcza antykryzysowa – co daje przedsiębiorcom?