2020-12-30

Jak poprawnie księgować PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe pojawiły się w wielu działających na terenie Polski firmach. Wraz z nimi pojawiło się jednak mnóstwo pytań o księgowanie PPK. W jaki sposób robić to zgodnie z prawem? Piszemy o tym w poniższym artykule.

Czym jest PPK?

Nim przejdziemy do sedna – krótkie przypomnienie. PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to powszechny program oszczędzania, w którym gromadzone środki mają zostać docelowo wykorzystane przez wpłacających po ukończeniu przez nich 60 roku życia. PPK stanowią więc, oprócz podstawowej składki ZUS i ewentualnych funduszy emerytalnych, dodatkową ochronę dla osób kończących w swoim życiu okres pracy zawodowej. W związku z wejściem w życie przepisów o PPK, wiele działających w Polsce firm zostało zmuszonych wdrożenia tego programu do swojej polityki wynagrodzeń. Wraz z tym pojawia się pytanie o księgowanie PPK w taki sposób, aby było to zgodne z wytycznymi w przepisach.

Księgowanie PPK – jak robić to dobrze?

W związku z dużą liczbą zapytań postanowiliśmy stworzyć poradnik pokazujący, w jaki sposób księgować środki przekazywane na PPK. Zgodnie z wykładnią, do celów bilansowych środki przeznaczane na Pracownicze Plany Kapitałowe traktuje się podobnie jak wpłaty na składki na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym wysokość tej wpłaty powinna zostać oznaczona w księgach jako kwota na zwiększenie kosztów działalności operacyjnej jednostki. Oznacza się ją na koncie 40 "Koszty według rodzajów" lub na koncie zespołu 5. Z drugiej strony można je ewidencjonować na koncie rozrachunkowym z instytucją zarządzającą PPK pracowników naszej firmy. W tym celu odpowiednich wpisów dokonuje się na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki". W takiej sytuacji wpłaty na PPK ze strony pracodawcy należy:

  • umieszczać po stronie Wn na koncie 40 "Koszty według rodzajów”,

  • oraz po stronie Ma na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki".

Jednocześnie należy uwzględnić je:

  • po stronie Wn na koncie zespołu 5,

  • po stronie Ma na koncie 49 "Rozliczenie kosztów".

W przypadku chęci rozliczenia kosztów PPK pobieranych z wynagrodzenia pracownika należy:

  • umieścić je po stronie Wn na koncie 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń),

  • umieścić je po stronie Ma na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki".

Wpłata do instytucji finansowej zajmującej się zarządzaniem PPK pracowników powinna z kolei zostać odnotowana:

  • po stronie Wn na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki",

  • po stronie Ma na koncie 13-0 "Rachunek bieżący”.

Od kiedy obowiązuje PPK?

Przepisy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi weszły w życie w 2019 roku. Od tamtej pory w pierwszej kolejności zaczęły obowiązywać firmy zatrudniające ponad 250 pracowników (liczone od pełnych wymiarów czasu pracy dla umowy o pracę). Następnie do programu przystąpiły małe i średnie przedsiębiorstwa, a od 1 stycznia 2021 roku obowiązek ten obejmie również biznesy posiadające 1-20 pracowników. Przystąpienie do PPK nie jest obowiązkowe, jednakże następuje automatycznie dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. W przypadku, gdy nie chce on uczestniczyć w programie, zobowiązany jest do przedstawienia pracodawcy specjalnego oświadczenia, w którym dobrowolnie zrzeka się dokonywanych wpłat.

Dostęp do pełnej treści artykułu
tylko dla zalogowanych użytkowników.

Chcesz czytać dalej?