2020-12-22

SLIM VAT – co nas czeka w 2021 roku?

W celu uproszczenia procedur związanych z prowadzeniem biznesu w Polsce, wprowadza się kolejne poprawki mające pomóc przedsiębiorcom. Jedną z nich jest tzw. SLIM VAT, który wchodzi w życie w 2021 roku. Na czym polega?

Czym jest SLIM VAT i dlaczego będzie wdrożony?

Jeszcze kilka lat temu prowadzenie firmy w Polsce wymagało znajomości bardzo skomplikowanych procedur prawnych. Na szczęście, wraz z kolejnymi zmianami w ustawach, sytuacja przedsiębiorców stopniowo się poprawia. Z początkiem 2021 roku dodatkowo wejdzie w życie SLIM VAT, który zapewni uproszczenia i zmiany mające na celu dopasowanie obowiązujących norm prawnych do otoczenia małych i średnich firm. Skąd nazwa SLIM VAT? Jest to skrót od trzech wyznaczników, jakie kryją się za powyższym pakietem – Simple (Prosty), Local (Lokalny), Modern (Nowoczesny). Wejście w życie tych przepisów ma za zadanie ułatwić mniejszym przedsiębiorcom codzienną pracę oraz zapewnić im jaśniejszą interpretację obowiązujących przepisów.

Jakie zmiany w przepisach o VAT w 2021 roku?

Projekt SLIM VAT opiera się na czterech głównych obszarach:

  • uproszczenie fakturowania,

  • ułatwienia dla eksporterów,

  • wspólny kurs walut z podatkiem dochodowym,

  • korzyści finansowe.

W praktyce prowadza on kilka ciekawych rozwiązań, z których polscy przedsiębiorcy powinni być zadowoleni. Poniżej przedstawiamy ich listę.

Łatwiejsze fakturowanie

Projekt SLIM VAT zakłada rezygnację z konieczności otrzymania formalnego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Wystarczy, że w posiadanej przez niego dokumentacji znajdzie się uzgodnienie z nabywcą lub usługobiorcą nowych warunków transakcji. Dodatkowo wprowadza on przepisy mające na celu wskazanie sposobu rozliczenia faktur korygujących "in plus" (tj. zwiększających podstawę opodatkowania).

Dłuższy czas na rozliczenie faktur zakupu

Wraz z wejściem w życie przepisów SLIM VAT wydłuży się również czas na rozliczenie faktur zakupu. Dotychczasowy termin 3 miesięcy wydłużony zostaje o dodatkowy miesiąc, co da przedsiębiorcom więcej czasu na rozliczenie wydatków firmowych bez konieczności tworzenia korekt deklaracji. Odliczanie VAT z faktur za usługi noclegowe w celu ich odsprzedaży SLIM VAT wprowadza zmianę w brzmieniu przepisów dotyczących odliczenia VAT za faktury noclegowe, gdy nabyliśmy takie usługi na rzecz swojego klienta biznesowego.

Elektroniczny obieg dokumentów TAX FREE

Zmianie ulec ma również obieg dokumentów dotyczących podatku dla podróżnych. Dzięki postępującej cyfryzacji, cały proces będzie obsługiwany w wersji elektronicznej przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Wspólny kurs walut z podatkiem dochodowym

Jedną z najbardziej znaczących zmian w projekcie SLIM VAT będzie ujednolicenie kursów walut z podatkiem dochodowym. Oznacza to, że kwota w obcej walucie, niezbędna do określenia podstawy opodatkowania, będzie mogła zostać przeliczona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy podatku dochodowym. Z tego zapisu będzie można korzystać dobrowolnie. Jedynym warunkiem stanie się konieczność jego wykorzystania przy rozliczaniu transakcji w obcych walutach co najmniej przez 12 kolejnych miesięcy od momentu zadeklarowania przez przedsiębiorcę chęci skorzystania z tej możliwości.

Zmiany w eksporcie towarów

Projekt SLIM VAT proponuje, aby wydłużeniu uległ termin wywozu towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu ich eksportu. Z dotychczasowych 2 miesięcy ma zostać wydłużony aż do 6-ciu. Taka zmiana ma na celu ułatwienie życia przedsiębiorcom, którzy wysyłają swój towar poza teren Unii Europejskiej i otrzymują od nabywców zaliczki na poczet owej wysyłki.

Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

Projekt zmian zakłada również zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości dla kontrahentów. Ma on zostać podniesiony z 10 zł do 20 zł. SLIM VAT – jakie korzyści zapewnia przedsiębiorcom? Wprowadzenie SLIM VAT w Polsce ma na celu uproszczenie kolejnych elementów systemu podatkowego. Obejmuje on bowiem szereg zmian, dzięki którym właściciele biznesów działających na terenie naszego kraju będą mogli bardziej skupić się na rozwoju firmy niż na procedurach jej rozliczania. SLIM VAT to przede wszystkim duże ułatwienie dla eksporterów, zapewniające im trzykrotnie dłuższy czas na wysyłkę zaliczkowanych produktów z 0% stawką podatku od zaliczek w eksporcie towarów. To również szereg ułatwień dla księgowości małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających m.in. łatwiejsze zarządzanie fakturami korygującymi, czy też usprawnienia w procesie przeliczania kursów walut dla transakcji międzynarodowych.