2022-07-29

Rozliczanie kosztów na podstawie biletów za przejazdy komunikacją miejską, autobusami i pociągami oraz biletów lotniczych

Nie zawsze służbowa podróż samochodem jest możliwa, opłacalna i wygodna. W takich sytuacjach pracownicy są zmuszeni do korzystania z publicznych środków transportu. Jak księgować takie koszty i jak wygląda rozliczanie biletów?

Rozliczanie kosztów na podstawie biletów

Jak rozliczyć bilet kolejowy lub autobusowy w komunikacji krajowej?

Jeśli pracownik korzysta z PKP lub PKS, znaczenia nie ma długość trasy, gdyż w każdym wypadku podatnik będzie mógł odliczyć podatek VAT od zakupionych biletów. Co ważne, bilet kolejowy lub autobusowy jest traktowany jako faktura, o ile zawarto na nim odpowiednie informacje. Jakie dane są niezbędne? Numer biletu i data jego wystawienia, imię i nazwisko lub nazwa podatnika, NIP, kwota podatku, kwota należności ogółem oraz informacje na temat rodzaju usługi.

Oczywiście rozliczanie biletów jako koszt uzyskania przychodu dotyczy tylko przejazdów służbowych, a nie prywatnych. Oznacza to, że musi istnieć związek wydatków z prowadzoną działalnością gospodarczą, do tego wydatek musi być właściwie udokumentowany, a także nie może znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Warto zatem gromadzić dowody, które potwierdzają zasadność takich rozliczeń.

Istotne jest również, aby wiedzieć, że rozliczanie kosztów podróży służbowych na tych zasadach obowiązuje także podróży żeglugą śródlądową i przybrzeżną, promami, statkami pełnomorskimi oraz samolotami.

Jak rozliczyć bilety komunikacji miejskiej?

Pracownik odbywający podróż służbową może też poruszać się środkami komunikacji miejskiej, a więc tramwajami, autobusami i metrem. Jak rozliczyć bilety komunikacji miejskiej? Jak wiadomo, jednorazowy bilet nie posiada niezbędnych do rozliczenia danych – między innymi podatnika – dlatego sam w sobie nie stanowi podstawy do księgowania wydatku. Czy to oznacza, że wydatków na zakup biletów miejskiej komunikacji publicznej nie można traktować jako koszt uzyskania przychodu? Można, lecz niezbędne jest wystawienie faktury przy każdorazowym zakupie biletów jednorazowych. Tylko to pozwala właściwie udokumentować przejazdy dokonywane w trakcie podróży służbowej. Takie faktury będzie można ująć w Księdze Przychodów i Rozchodów na standardowych zasadach.

Jak rozliczyć bilety lotnicze w komunikacji międzynarodowej?

Jak wspomnieliśmy, rozliczenie kosztów za zakup biletów na samolot rozlicza się tak samo jak wydatki poniesione na zakup biletów kolejowych lub autobusowych. Wątpliwości może budzić jednak rozliczanie transportu międzynarodowego samolotami i innymi środkami komunikacji. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zakup biletów od zagranicznego przewoźnika jest nabyciem usługi, przy czym miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie odbywa się transport. Mamy przy tym różne warianty, czyli przejazd z Polski na terytorium innego kraju, przejazd z miejsca poza terytorium Polski na terytorium naszego kraju, przejazd zakupiony od zagranicznego przewoźnika realizowany w całości poza terytorium naszego kraju, jak również przejazd z miejsca poza terytorium naszego kraju do miejsca poza terytorium naszego kraju, ale z przejazdem tranzytowym przez Polskę. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, w przypadku usługi transportu międzynarodowego miejscem jej świadczenia jest terytorium naszego kraju, o ile transport przebiega przez terytorium Polski lub jest realizowany przez przewoźnika posiadającego swoją siedzibę w Polsce. Jeśli zaś przewoźnik nie posiada siedziby w naszym kraju, to transport międzynarodowy jest traktowany jako usługa importowana i tym samym obowiązek odprowadzenia podatku należnego, a przy tym prawo do odliczenia tego podatku przechodzi na nabywcę usługi.