• 2017-06-07

  50% koszty obejmują również premię

  Premia uznaniowa, o ile jest bezpośrednio związana z korzystaniem przez pracownika - twórcę z praw autorskich lub rozporządzaniem przez niego tymi prawami, może być przychodem pracownika określonym w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, pozwalającym na zastosowanie 50 proc. kosztów dla twórców. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy normujące wynagrodzenie twórców nie zakazują wypłaty wynagrodzenia pracownikom - twórcom w postaci premii – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

  więcej >
 • 2017-02-24

  Około 200 tys. przedsiębiorców w Polsce objętych obowiązkiem wysyłki JPK

  Od 1 stycznia tego roku wszyscy mali i średni przedsiębiorcy w Polsce zostali objęci obowiązkową, comiesięczną wysyłką ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK_VAT należy przesyłać na bramkę MF do 25-go następnego miesiąca. Ponieważ 25-ty wypada w lutym w sobotę, termin wysyłki pierwszej styczniowej ewidencji mija w poniedziałek, 27 lutego.

  więcej >
 • 2016-11-09

  Właściwość naczelnika urzędu skarbowego

  Obowiązująca aktualnie ordynacja podatkowa jednoznacznie stanowi, że organy podatkowe muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości miejscowej. Aby jednak rozliczyć daninę należną fiskusowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również złożyć deklarację podatkową, konieczne jest ustalenie, który naczelnik urzędu skarbowego jest w danym przypadku właściwy.

  więcej >
 • 2016-10-05

  Kiedy firma może zostać wykreślona z rejestru VAT?

  Dla wielu działających w Polsce firm rejestracja w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT jest obowiązkiem wymagającym wypełnienia i złożenia VAT-R. W myśl istniejących w naszym kraju przepisów okazuje się, że wykreślenie z rejestru "vatowców" możliwe jest nie tylko na wniosek przedsiębiorcy, ale dokonać tego może również Naczelnik Urzędu Skarbowego w wypadku wystąpienia szczególnych warunków. Jakie to warunki?

  więcej >
 • 2016-08-03

  Darowizna w księgach rachunkowych obdarowanego i darczyńcy

  Darowizna to umowa, której przedmiotem jest zobowiązanie darczyńcy do nieodpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Mimo swojej nieodpłatności, rodzi ona pewien zysk lub koszt, który należy ująć w księgach rachunkowych. Jak prawidłowo rozliczyć go po stronie obdarowanego, a jak darczyńcy?

  więcej >
 • 2016-06-01

  Wywiad z Ryszardem Małkiewiczem

  Dobry księgowy skupia się nie tylko na przepisach, które już obowiązują ale też na projektowanych regulacjach. Potrafi wówczas doradzić przedsiębiorcy i bierze udział w procesie decyzyjnym, dotyczącym zarządzania jednostką. Jego ranga wówczas rośnie. Wywiad z Ryszardem Małkiewiczem, doradcą podatkowym, wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych

  więcej >
 • 2016-03-29
 • 2016-03-14

  Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

  Z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie ostatni pakiet zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. nowelizującą ustawę o VAT. Ministerstwo Finansów przygotowało specjalną broszurę objaśniającą zasady odliczania podatku VAT w przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (działalności gospodarczej oraz celów poza systemem VAT) oraz nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

  więcej >
 • 2016-03-10

  Cash pooling – czy warto z niego skorzystać?

  Aby zwiększyć efektywność firmy oraz zmaksymalizować jej zyski, coraz więcej przedsiębiorców poszukuje nowych metod dodatkowego finansowania swojej organizacji. Jednym ze sposobów, który może pomóc im zoptymalizować firmowe koszty, jest jeszcze wciąż niedoceniany cash pooling.

  więcej >
 • 2016-02-23

  Rezygnacja z pełnej rachunkowości dla niektórych jednostek non profit

  Pierwsze zmiany dotykające rozliczania jednostek non profit pojawiły się już w 2014 roku. Na mocy wchodzących w życie przepisów umożliwiono m.in. przygotowanie bardziej uproszczonych sprawozdań finansowych, czy rozliczania nadwyżki przychodów oraz kosztów w kolejnych latach jako zwiększenia przychodów lub kosztów kolejnego roku.

  więcej >
 • 2016-02-17

  Kontrola PIP – czego się spodziewać?

  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy to – obok wizyt urzędników ZUS-u czy urzędu skarbowego – wydarzenie, które wzbudza spory niepokój u przedsiębiorców. Jak jednak wygląda to w praktyce i czy rzeczywiście taki diabeł straszny...?

  więcej >
 • 2016-01-07

  Kogo skarbówka wezwie do tablicy

  Fiskus w tym roku nie będzie próżnował. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, które branże powinny się od 1 stycznia spodziewać wzmożonych kontroli. Jak się okazuje, urzędnicy mogą zawitać do większości przedsiębiorców.

  więcej >