2023-05-02

CIT-8 – czym jest i kto musi go opłacać?

Każdy podatnik będący osobą fizyczną lub prawną zgodnie z przepisami jest zobowiązany do złożenia w każdym roku zeznania podatkowego z tytułu przychodów uzyskanych przychodów. Jednym z druków, który należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, jest CIT-8.

CIT-8

CIT-8 – kto musi go składać?

Zgodnie z brzmieniem obowiązujących w Polsce przepisów, CIT-8 jest deklaracją, którą muszą składać:

  • osoby prawne, czyli spółki z o. o., spółki akcyjne, spółdzielnie oraz stowarzyszenia,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki nieposiadające osobowości prawnej, posiadające siedzibę lub zarząd poza granicami Polski, pod warunkiem że zgodnie z przepisami danego kraju traktowane są jako osoby prawne i podlegają w nim opodatkowaniu całości dochodów,
  • spółki kapitałowe w organizacji, czyli spółki znajdujące się na etapie pomiędzy zawarciem umowy spółki a uzyskaniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców,
  • wspólnoty mieszkaniowe oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z wyjątkiem podmiotów bez osobowości prawnej).

Jednocześnie art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnił wybrane grupy z konieczności składania CIT-8. Są to jednostki skarbu państwa, organizacje międzynarodowe oraz organizacje kościelne.

Co należy opodatkować w CIT-8 i z jaką stawką?

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, w związku z tym muszą one odprowadzać go zgodnie z aktualnymi zasadami zawartymi w wymienionej wcześniej ustawie. W związku z tym konieczne – w przypadku osoby prawnej – jest rozliczenie dochodu uzyskiwanego w ciągu całego roku, stanowiącego nadwyżkę pozostałą po odjęciu kosztów prowadzenia działalności od przychodów przedsiębiorstwa. W zależności od stawki podatek CIT wynosi:

  • 19% dochodów, gdy rozliczany jest na zasadach ogólnych – dotyczy to również dochodów z tytułu dywidend, udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz od dochodów zagranicznych spółek mających siedzibę, lub zarząd na terytorium naszego kraju,
  • 9% dochodów uzyskiwanych na zasadach ogólnych, wyłączając dochody ze źródeł innych niż zyski kapitałowe wskazane w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT.

W przypadku obniżonej stawki (9%) warto pamiętać, że dotyczy ona małych podatników oraz podatników dopiero rozpoczynających działalność. Jak rozliczyć zaliczki CIT? CIT w trakcie roku należy opłacać przy pomocy tzw. zaliczek, przelewanych na konto Urzędu Skarbowego do 20. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił dany przychód. CIT-8 jest deklaracją, w której dokonujemy całościowego rozliczenia podatku wpłacanego w trakcie roku podatkowego do odpowiednich organów. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, rokiem podatkowym jest w tym przypadku rok kalendarzowy, chyba że w statucie spółki ustalono inaczej.

Jak złożyć zeznanie CIT-8?

Deklarację CIT-8 należy złożyć w terminie do 3. miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego, za który deklaracja zostaje wypełniona. W tym samym czasie należy również opłacić ewentualne niedopłaty z podatku dochodowego. Jeśli w danym roku podatkowym nie udało się wyliczyć wysokości CIT (np. poniesiono stratę lub przychody zrównały się z kosztami), przedsiębiorca musi złożyć tzw. zerowy CIT-8, w którym przedstawi stosowne zestawienie dla fiskusa.

Dokument wypełnić i złożyć możemy w wersji elektronicznej, przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego jako potwierdzenia tożsamości osoby mającej prawo do reprezentowania podmiotu przed organami podatkowymi.