2023-01-25

Zwrot VAT w terminie 15 dni – jakie warunki należy spełnić?

W sytuacjach, w których nadpłaciliśmy podatek od towarów i usług mamy możliwość otrzymania zwrotu tych środków z konta VAT. Zwykle procedura ta trwa jednak nawet 60 dni. Obecne przepisy pozwalają jednak w konkretnych przypadkach skrócić ją do ledwie dwóch tygodni.

Zwrot VAt w 15 dni

Zwrot VAT w 15 dni – jak zlecić zwrot nadpłaconego podatku?

Na początek warto pamiętać o tym, że zwrot VAT w 15 dni możliwy jest dla przedsiębiorców rejestrujących transakcje przy pomocy kas fiskalnych. W przypadku biznesów opartych o B2B przyspieszona ścieżka zwrotu VAT wynosi 40 dni i wymaga korzystania z systemu KSeF przy wystawianiu e-faktur.

W sytuacji, w której na naszym koncie podatkowym występuje nadpłata VAT, możemy zlecić jej zwrot na firmowe konto rozliczeniowe. W tym celu musimy wykonać następujące kroki:

  • wypełnić deklarację zwrotu VAT z wykazanym zwrotem najpóźniej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, w którym nastąpiła możliwość wykonania zwrotu,
  • w deklaracji oznaczyć pole „Zwrot VAT w 15 dni”.

Nie jest wymagane załączanie żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż wszystkie dane, jakich potrzebuje administracja skarbowa do weryfikacji i wypłacenia środków, znajdują się już w ich systemie. Dlatego też, aby szybki zwrot VAT był możliwy, konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Jakie warunki spełnić, aby otrzymać zwrot VAT w 15 dni?

Warto zaznaczyć już na początku, że chcąc ubiegać się o skrócony okres zwrotu VAT, należy spełnić wszystkie poniższe warunki. Z tego też powodu w sytuacji, gdy możliwość zwrotu VAT pojawiać się będzie często, powinniśmy dostosować firmę do wymagań prawnych. Jakie to wymagania?

Chcąc ubiegać się o skrócony termin zwrotu VAT, należy sprawdzić, czy:

  • przez ostatnie trzy miesiące (lub ostatni kwartał) poprzedzające miesiąc z wykazanym zwrotem VAT co najmniej 65% płatności w każdym z okresów było płatnościami bezgotówkowymi,
  • przez ostatnie trzy miesiące (lub kwartał) poprzedzające miesiąc pojawienia się zwrotu VAT nie mniej niż 80% całego obrotu było rejestrowane przy pomocy kas online lub kas wirtualnych,
  • przez ostatni rok firma osiągnęła obrót detaliczny nie mniejszy niż 50 000 zł brutto zarejestrowany na kasach wirtualnych lub kasach online,
  • firma jest zarejestrowana jako płatnik VAT od co najmniej roku i terminowo składa deklaracje,
  • rachunek, na który firma przyjmuje płatności jest od co najmniej trzech miesięcy, jest zgłoszony w wykazie podatników VAT,
  • kwota VAT z przeniesienia z poprzednich deklaracji nie jest wyższa niż 3000 zł, a kwota zwrotu – nie większa niż dwukrotność VAT od sprzedaży detalicznej.

Spełnienie powyższych wymagań sprawia, że urząd skarbowy w ciągu 15 dni zwróci wnioskowaną kwotę nadpłaconego podatku na konto firmowe.

Dlaczego warto spełniać warunki 15-dniowego zwrotu VAT?

Możliwość szybkiego zwrotu VAT zapewnia szybsze pozyskanie środków na różnego rodzaju inwestycje przeprowadzane przez Twoją firmę. Krótszy okres oczekiwania na pieniądze pozwala podejmować szybsze decyzje biznesowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększania jego konkurencyjności rynkowej.

Co więcej, wykorzystanie transakcji bezgotówkowych i rejestrowanie ich przy pomocy kas online oraz kas wirtualnych sprawia, że Twoi klienci nie muszą posiadać przy sobie gotówki, aby móc złożyć zamówienie czy kupić interesujące ich towary.