2022-09-13

Dieta w podróżach służbowych od 28 lipca 2022 roku

Pandemia COVID-19 praktycznie zatrzymała wszelkie służbowe podróże, jednakże wraz z powrotem do normalności, również delegacje zaczynają wracać do regularnych rozkładów w polskich przedsiębiorstwach. Warto więc wiedzieć, jakie zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały od 28 lipca 2022 roku.

Dieta w podróży służbowej

Dieta w podróży służbowej – kto jest do niej uprawniony?

Podróż służbowa to działania związane z pracą zawodową wykonywane poza stałym miejscem zatrudnienia. Może to dotyczyć zarówno samego pracownika, jak i przedsiębiorcy podróżujących po Polsce np. w celu pozyskania nowych klientów.

Takie wyjazdy generują zwykle dodatkowe koszty dla osób podróżujących, stąd bardzo ważne jest odpowiednie ich rozliczanie z pracodawcą. W tym celu Minister Pracy wydał odpowiednie rozporządzenie zawierające w sobie wszelkie przepisy związane z dietami pracowniczymi w czasie trwania służbowych wyjazdów.

Rozporządzenie to dotyczy pracowników państwowych lub samorządowych jednostek, jednakże coraz więcej firm (zwłaszcza tych, które wysyłają pracowników poza obręb swojej siedziby), umieszcza w swoich regulaminach, układach zbiorowych lub wręcz umowach z poszczególnymi pracownikami stosowne zapisy.

Dieta w krajowej podróży służbowej – co się zmienia od 28 lipca 2022 roku?

Rozporządzenie Ministra Pracy z dnia 13 lipca 2022 roku wprowadza nowe stawki dziennych diet dla pracowników i przedsiębiorców odbywających podróże służbowe na terenie Polski. Wcześniej wysokość diety wynosiła 30 zł na dobę, obecnie wzrosła ona do 38 zł za dobę podróży.

Ma to związek z rosnącymi kosztami m.in. zakwaterowania czy wyżywienia pracownika przebywającego na wyjeździe.

Wzrost dziennej stawki diety dla pracownika przebywającego w podróży służbowej wpływa więc na limity i ryczałty związane z odbywaniem podróży służbowych:

  • zwiększa się limit kwotowy dla udokumentowanych kosztów noclegu stanowiących dwudziestokrotność wysokości dziennej diety – z maksymalnie 600 zł (20 × 30 zł) do maksymalnie 760 zł (20 × 38 zł),
  • zwiększa się kwota ryczałtu za nocleg (wynoszącego 150% wysokości diety), gdy pracownik nie posiada stosownego dokumentu (faktury, rachunku) – z 45 zł (30 × 150%) do 57 zł (38 × 150%),
  • zwiększa się również zryczałtowany zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej wynoszący 20% wysokości dziennej diety – z 6 zł (30 × 20%) do 7,60 zł (38 × 20%).

Wysokość wydatków pracownika w czasie podróży służbowych zaliczana jest w przedsiębiorstwie do kosztów uzyskania przychodu i mogą stanowić element zmniejszający obciążenia podatkowe firmy.