2022-06-30

Korekta Polskiego Ładu dla księgowości

Początek lipca w polskim systemie podatkowym obfitował będzie w szereg zmian. Wszystko za sprawą nowelizacji projektu Polski Ład. Jakie zmiany będą najistotniejsze dla księgowości?

Korekta Polskiego Ładu

Dlaczego Polski Ład czekają zmiany?

Punktem wyjścia do zmian w przepisach Polskiego Ładu stała się chęć jeszcze lepszego dopasowania przepisów do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. W ramach wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu 2.0 zmienione zostaną przepisy, które do tej pory powodowały trudności i błędne interpretacje, a także były niedostatecznie dobrze dopasowane do aktualnych realiów. W związku z tym autorzy projektu postanowili wprowadzić w brzmieniu przepisów zmiany, które docelowo mają uprościć system podatkowy, a także sprawić, aby był przyjaźniejszy. Zwłaszcza dla tych grup, które w pierwszej wersji Polskiego Ładu odczuły straty finansowe.

W poniższych akapitach skupiamy się na zmianach związanych z księgowością. Zapraszamy jednocześnie do lektury drugiego artykułu, w którym przedstawimy wszystkie zmiany w obszarze kadr oraz płac.

Najważniejsze zmiany w Polskim Ładzie dla księgowości

Nowelizacja Polskiego Ładu wprowadza szereg zmian w różnych aspektach naszego systemu podatkowego. Dotyczy to również w dużej mierze działów księgowych, które mają niewiele czasu na przyswojenie nowych przepisów, a także wcielenie ich w życie. Lipcowa aktualizacja Polskiego Ład wprowadza następujące zmiany.

Obniżenie stawki podatku dochodowego z 17% do 12% przy skali podatkowej

To jedna z najważniejszych zmian, które mają miejsce w lipcowej aktualizacji przepisów. Zmniejszenie stawki podatku w pierwszym progu podatkowym do 12% ma zapewnić osobom zarabiającym do 120 tys. zł rocznie więcej środków finansowych do dyspozycji. Co więcej, mimo obniżenia stawki, kwota wolna od podatku (30 tys. zł) oraz kwota graniczna między pierwszym a drugim progiem zostaną zachowane. Zmianie ulegnie tylko kwota zmniejszająca podatek – z 5 100 zł do 3 600 zł rocznie co oznacza, że miesięcznie składki zostaną obniżone o 300 zł, a nie 425 zł. Zdaniem autorów tej zmiany, będzie ona miała pozytywny wpływ na 13 milionów podatników, pozwalając im zmniejszyć obciążenie podatkowe o niemalże ⅓.

Możliwość wrzucenia składki zdrowotnej w koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Przepis o niemożności zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu był jednym z najczęściej komentowanych w środowisku przedsiębiorców. Z tego powodu nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian, które mają na celu poprawienie sytuacji wśród podatników, zwłaszcza tych rozliczających się liniowo, ryczałtem lub będących na karcie podatkowej.

Przedsiębiorcy rozliczających się liniowo będą mogli odliczyć wysokość składki (ta pozostaje bez zmian na poziomie 9% dochodu) maksymalnie do kwoty 8 700 zł rocznie. Ryczałtowcy będą mogli zmniejszyć wartość podatku o 50% wartości składki zdrowotnej, z kolei osoby na karcie podatkowej otrzymają możliwość zmniejszenia podatku o 19% wartości zapłaconej składki.

Możliwość ponownej zmiany formy opodatkowania

Przedsiębiorcy, którzy w roku 2022 jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, będą mogli w trakcie roku (a nawet po jego zakończeniu) wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych. Mogą tego dokonać do 30 kwietnia 2023 roku (gdy chcą w ten sposób rozliczyć cały rok 2022) lub do 22 sierpnia 2022 roku (gdy są ryczałtowcami i chcą na zasadach ogólnych rozliczyć tylko drugą połowę roku 2022).

Taka zmiana możliwa będzie jednak wyłącznie dla 2022 roku. W kolejnych latach – jeśli nie zmieni tego inna nowelizacja – będzie to niemożliwe.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne u komplementariuszy

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, jakie wnosi Polski Ład 2.0, dotkną również komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów będą oni uznawani za osoby prowadzące działalność gospodarczą, a tym samym, zobowiązane do opłacania składki zdrowotnej oraz składek na ZUS. Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów, wraz z 1 stycznia 2023 roku znikną wszelkie preferencje, które wprowadziła pierwsza wersja Polskiego Ładu. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą specjalnie zakładały ww. spółki, aby uniknąć konieczności opłacania składek.

Kiedy zmiany w Polskim Ładzie wchodzą w życie?

Zmiany w Polskim Ładzie dla księgowych wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie powyższe modyfikacje przepisów stają się aktualne i należy na nich bazować w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków. W ramach wprowadzonych zmian warto więc sprawdzić, czy systemy ERP, których używamy w firmie, są gotowe na Polski Ład w wersji 2.0.