2022-06-27

Korekta Polskiego Ładu dla kadr i płac

Wraz z początkiem lipca tego roku projekt Polski Ład czekają daleko idące modyfikacje przepisów. Ma to związek z licznymi zmianami, które jego autorzy zdecydowali się wprowadzić na bazie dotychczasowych opinii społecznych. Oto co zmieni się w obszarze kadr i płac.

Korekta Polskiego Ładu

Zmiany w Polskim Ładzie – czym są spowodowane?

Polski Ład 2.0, jak nazywa się lipcową nowelizację przepisów, to rozwiązanie mające na celu usprawnienie wprowadzonych z początkiem roku modyfikacji związanych z projektem. Wiele dotychczasowych przepisów spotkało się bowiem z niezrozumieniem i krytyką społeczną, część z nich opracowano w sposób wymagający jasnej i w pełni zrozumiałej interpretacji. W związku z tym autorzy Polskiego Ładu zdecydowali się na dużą aktualizację, która dosięgnie m.in. takie obszary jak kadry i płace.

Jakie zmiany w tym zakresie się pojawią? Wszystkie niezbędne informacje podajemy w poniższych akapitach.

Najważniejsze zmiany w Polskim Ładzie dla kadr i płac

Kadry i płace to obszar, który w ramach nowelizacji przepisów dotknięty zostanie sporymi zmianami. Modyfikacji ulegną niezrozumiałe przepisy, wycofane zostaną również te, które sprawiały najwięcej problemów. Jednocześnie pojawią się nowe rozwiązania, które – zdaniem autorów – mają być elementem pozytywnie wpływającym na stan portfeli obywateli nimi objętych.

Oto zestawienie najważniejszych zmian, jakie wejdą w życie wraz z lipcową nowelizacją. Zapraszamy również do lektury drugiego artykułu, w którym przybliżamy zmiany w Polskim Ładzie z punktu widzenia księgowości.

Zmniejszenie stawki podatkowej PIT z 17% do 12%

Na obciążenia podatkowe mniejsze nawet o 30% mogą liczyć podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Wpływ na to ma mieć zmniejszona o 5 punktów procentowych stawka podatku dochodowego od osób fizycznych. W lipcowej nowelizacji zmianie nie ulega kwota wolna od podatku (30 tys. zł) ani kwota limitu dla wejścia w drugi próg podatkowy (120 tys. zł). Zmianie ulega jedynie kwota zmniejszająca podatek. Teraz wynosić ona będzie 3 600 zł (co miesięcznie daje 300 zł), a nie 5 100 zł.

Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej

Jednym z najczęściej komentowanych przepisów Polskiego Ładu był zdecydowanie ten związany z ulgą dla klasy średniej. W rzeczywistości okazało się, że jej prowadzenie bardziej zaszkodziło, niż faktycznie pomogło wielu polskim podatnikom. Z tego powodu lipcowa nowelizacja Polskiego Ładu wycofuje zapisy o uldze i tym samym zwalnia z korzystania z niej w dalszym okresie.

Co więcej, zgodnie z brzmieniem przepisów, nie będzie ona miała również zastosowania dla dochodów uzyskiwanych od stycznia do czerwca 2022 roku. Jedynym wyjątkiem wykorzystania ulgi będzie sytuacja, gdy podczas rozliczania roku podatkowego 2022 okaże się, że jej wykorzystanie będzie korzystniejsze podatkowo. Dotyczy to jednak wyłącznie wskazanego roku i przepis ten nie będzie miał zastosowania w przyszłości.

Możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem

Samotnych rodziców wychowujących dziecko w lipcu 2022 roku czekają lepsze warunki rozliczenia się wraz z potomkiem. W pierwszej wersji Polskiego Ładu w miejsce takiego rozliczenia dostępna była ulga w wysokości 1 500 zł. Teraz, wraz z nowelizacją przepisów, ponownie otrzymają możliwość wspólnego rozliczenia. Uprawnienia te mają zarówno panny i kawalerowie, jak i wdowcy, rozwodnicy, małżonkowie będący w separacji oraz osoby, których małżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem możliwe będzie za cały rok 2022. Przy okazji zwiększony zostanie również przychód dziecka z 3 089 zł do 16 061,28 zł.

Zmiany w ulgach rodzinnych

W przypadku, gdy samotny rodzic rozlicza się wraz z dzieckiem, renta rodzinna przysługująca małoletniemu nie będzie wliczała się do dochodów rodzica. Dziecko w takiej sytuacji traktowane będzie jako osobny podatnik z możliwością skorzystania z podwojonej kwoty wolnej od podatku. Tak, jak i wszystkie inne ulgi rodzinne (tj. ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla seniora, ulga dla rodziny 4+) będą miały zastosowanie także wobec zasiłków macierzyńskich.

Kiedy zmiany w Polskim Ładzie wchodzą w życie?

Wszystkie powyższe zmiany w obszarze kadr i płac w ramach Polskiego Łady 2.0 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Jak nietrudno zauważyć, większość z nich umożliwia skorzystanie z nowych przywilejów za cały, a nie tylko drugą połowę bieżącego roku. Dzięki temu jedną nowelizacją mogą zostać skorygowane wszystkie błędy, jakie pojawiły się w naszym systemie podatkowym po wejściu w życie pierwszej wersji projektu.