2021-09-15

SLIM VAT 2 – jakie zmiany w VAT zostaną wprowadzone w 2021 roku?

Zawiłość polskiego systemu podatkowego stoi na bardzo wysokim poziomie. Dlatego wszelkie inicjatywy mające go uprościć przyjmowane są przez przedsiębiorców z dużym zainteresowaniem. Tak może być z pakietem SLIM VAT 2, którego zadaniem jest właśnie wdrożenie kolejnych zmian ułatwiających rozliczanie podatku od towarów i usług.

Zmiany w SLIM VAT 2

Pakiet SLIM VAT 2 to nowelizacja ustawy o VAT, której celem jest jeszcze lepsze dostosowanie przepisów podatkowych do nowej sytuacji geopolitycznej – wystąpienia ze struktur Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej.

Oprócz tego w skład nowego brzmienia przepisów wchodzi szereg zmian mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia swoich biznesów. Dotyczy to zwłaszcza usunięcia długiej listy obowiązków, które musieli wykonywać do tej pory, a które ostatecznie okazały się niepotrzebne.

Do najważniejszych zmian wprowadzanych wraz z projektem SLIM VAT 2 należą:

 • modyfikacja definicji legalnej terminu „państwo członkowskie” (w związku z zakończeniem procedury Brexitu),

 • wprowadzenie nowych regulacji związanych z dokonywaniem korekt obniżających podstawę opodatkowania,

 • modyfikacja warunków rezygnacji ze zwolnienia VAT przysługującego w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części,

 • zmiana przepisów związanych z terminami, w których czynny podatnik VAT ma możliwość rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów,

 • unormowanie warunków pozwalających obniżyć kwotę wolną od podatku o kwotę naliczoną od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

 • częściowe unormowanie przepisów związanych z ulgą na złe długi – wydłużenie możliwości jej stosowania z dwóch do trzech lat,

 • zmiany w procedurach przekazania środków zgromadzonych przez podatnika na rachunku VAT – możliwość ich przekazywania między ko- ntami VAT w różnych bankach, a także możliwość regulowania tymi środkami składek na ubezpieczenia rolników.

Poza powyższymi zmianami SLIM VAT 2 wprowadza również kilka drobniejszych ułatwień dla przedsiębiorców. Należą do nich m.in.:

 • możliwość uznania biletu komunikacji za fakturę VAT bez względu na ilość kilometrów (do tej pory minimalny limit wynosił 50 km),

 • brak konieczności oznaczania faktury jako duplikat w momencie, gdy oryginalny dokument uległ zniszczeniu lub zagubieniu,

 • brak konieczności umieszczania na fakturze korygującej informacji takich jak „faktura korygująca” lub „korekta”,

 • możliwość korekty zbiorczej do wystawienia dla poszczególnych pozycji z faktur wystawionych w konkretnym okresie jednemu kontrahentowi,

 • wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towaru, czy wykonaniem usługi.

SLIM VAT 2 – od kiedy?

Nowelizacja większości przepisów wchodząca w skład pakietu SLIM VAT 2 ma wejść w życie z dniem 1 października 2021 roku. Wyjątkiem jest możliwość opłacania składek na KRUS z konta podatkowego VAT. Taka opcja zostanie umożliwiona rolnikom od 1 stycznia 2022 roku.