2021-09-10

Rebranding jako koszt uzyskania przychodu

Potrzeba odświeżenia wizerunku firmy, zmiana strategii marketingowej, wkroczenie na nowy rynek to tylko niektóre z powodów do modyfikacji poszczególnych elementów składowych marki. Rebranding to zawsze ryzyko, spore koszty, ale i nowa szansa dla przedsiębiorstwa.

Czym jest rebranding?

Zasadniczo działania marketingowe firm skupiają się na budowaniu marki i tworzeniu jej pozytywnego wizerunku. Elementy takie jak logo, nazwa firmy, hasło reklamowe czy charakterystyczna melodia mają być dobrze utrwalone w świadomości klientów. Czasem jednak przychodzi konieczność zmiany tych elementów składowych marki.

Nowy slogan, odmieniona kolorystyka, odświeżone logo i inne tego typu modyfikacje świadczą o zmianie kierunku rozwoju marki. Dlatego też rebranding przeprowadza się, chociażby wtedy, gdy firma chce wejść do segmentu produktów premium, chce pozyskać nowe grupy klientów lub po prostu chce odświeżyć wizerunek marki.

Rebranding może być ratunkiem, gdy marka traci na wartości, gdy wizerunek firmy został zachwiany, ale też wtedy, gdy na rynku pojawiają się nowe, silne trendy. Czasem proces przeprowadza się w momencie fuzji lub przejęcia działalności. I choć wydaje się, że rebranding to tylko niewielka zmiana logo, sloganu reklamowego czy też kolorystyki, to w praktyce jest to skomplikowany i bardzo kosztowny proces.

Przed firmą stoi zarówno potrzeba dostosowania strategii marketingowej do nowego wizerunku marki, jak i konieczność poniesienia kosztów. A tych jest bardzo dużo. To nieodzowność drukowania nowych materiałów firmowych i przygotowania nowych kreacji reklamowych, wdrożenia modyfikacji we wszystkich kanałach komunikacji, w tym na stronie internetowej i na profilach w social mediach, zakup nowych uniformów dla pracowników, wprowadzenie zmian w wystroju siedziby oraz lokali firmowych, zmiany oznakowania na samochodach służbowych i wiele więcej. Jednocześnie działania te muszą być dokładnie zaplanowane i sprawnie przeprowadzone, aby na rynku nie funkcjonowały dwie marki, co mogłoby wprowadzać klientów w błąd.

Koszt uzyskania przychodu

Jak wiadomo, zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Jednocześnie to podatnik musi każdy wydatek samodzielnie ocenić pod kątem związku między poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem jego źródeł.

Z racji tego, że wydatki związane z przeprowadzeniem rebrandingu są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, są ponoszone w celu uzyskania przychodów, ich zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a do tego są bezzwrotnym wydatkiem poniesionym przez podatnika, to spełniają wszelkie przesłanki, by uznać je za koszt uzyskania przychodów. Oczywiście o ile zostaną one właściwie udokumentowane. Zatem śmiało, można zaliczyć do kosztów wydatki związane z reklamą, ze zmianą oznakowania i wystroju lokali firmowych, z zakupem nowych uniformów dla personelu etc.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Trzeba mieć na uwadze fakt, że niektóre wartości niematerialne i prawne trzeba amortyzować, gdyż nie są one kosztem uzyskania przychodów (chyba że ma miejsce odpłatne zbycie tych wartości). Tym samym rezygnując na przykład z dotychczas używanego znaku towarowego, należy wykreślić go ze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Usunięcie danej pozycji z listy sprawia, że od miesiąca, w którym podjęto decyzję o zakończeniu użytkowania, musimy zaprzestać jego amortyzacji. Jest to decyzja o trwałym charakterze, co oznacza, że po rozliczeniu podatkowym nie można używać np. wspomnianego znaku towarowego. Jednocześnie amortyzacji będą podlegać nowe wartości, w tym nowy znak towarowy. Naturalnie amortyzowana wartość niematerialna i prawna musi być wykorzystywana przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a jej przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż rok.