2021-07-02

Analityka systemowa z wykorzystaniem systemów ERP

Analiza danych od kilku lat jest jednym z podstawowych elementów prowadzenia udanego biznesu. Dzięki jej zastosowaniu jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować stan przedsiębiorstwa i szybko wykrywać miejsca oraz procesy wymagające poprawy. W tego typu zadaniach wspomaga nas tzw. analityka systemowa, która na szeroką skalę możliwa jest do wykonania dzięki wdrożeniu w firmie systemów klasy ERP.

Analityka systemowa – czym jest i jakie ma zastosowanie w biznesie?

Czym jest analityka systemowa? To zestaw działań, dzięki którym możemy analizować złożone problemy organizacyjne i strukturalne w firmie przy pomocy odpowiednich narzędzi informatycznych. Mówiąc prościej – analityka systemowa pozwala nam analizować zależności w wewnętrznych programach wykorzystywanych w firmie, m.in. przepływ danych, dokumentów, dostępów dla konkretnych użytkowników, czy wykorzystywanych przez nich funkcji systemu. Dzięki tego typu analizie jesteśmy w stanie skuteczniej zarządzać systemami używanymi w przedsiębiorstwie, pozwalając wszystkim pracownikom skuteczniej korzystać z ich możliwości. To z kolei ma zasadniczy wpływ na ich produktywność, co przekłada się na efektywność działania całej firmy.

Jak systemy ERP wspomagają analitykę systemową?

Nowoczesny biznes wymaga nowoczesnych narzędzi. Takimi narzędziami bez dwóch zdań są systemy ERP np. enova365. Systemy te, dzięki modułowej budowie, posiadają szeroką funkcjonalność dla każdej wielkości przedsiębiorstw – od niewielkich jednoosobowych działalności, poprzez firmy produkcyjne o skomplikowanej strukturze organizacyjnej, aż do międzynarodowych korporacji posiadających swoje filie na różnych kontynentach. Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie znacznie ułatwia prowadzenie skutecznej analityki systemowej. Poszczególne moduły (np. moduł Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Handel i magazyn) mogą działać niezależnie od siebie, ale wszystkie one przechowują dane w jednej, centralnej bazie. Dzięki temu centralnemu repozytorium analityka systemowa w firmach korzystających z systemów ERP jest znacznie prostsza. Analitycy zajmujący się przepływem informacji mogą bowiem bez żadnych problemów czerpać informacje z wewnętrznych zasobów, a następnie przepuszczać je przez moduł Business Intelligence w celu szczegółowego przejrzenia systemu pod kątem wdrożenia ewentualnych zmian. Działanie w ramach jednego systemu jest znacznie prostsze, niż konieczność rozpatrywania informacji spływających z zewnętrznych źródeł, co sprawia, że takie analizy (zwłaszcza z wykorzystaniem możliwości BI w zakresie tworzenia czytelnych raportów) są znacznie szybsze, dokładniejsze i pozwalają łatwiej podejmować konkretne decyzje organizacyjne poprawiające jakość pracy w ramach struktury firmowej.

Skutki dobrze przeprowadzonej analityki systemowej

Korzystając z analityki systemowej w strategii rozwoju przedsiębiorstwa, zyskujemy konkretne, rzetelne informacje na temat obecnego działania struktury, a także wnioski, dzięki którym jesteśmy w stanie skutecznie zwiększyć możliwości posiadanych zasobów. Analityka systemowa jest bowiem w stanie m.in.:

  • diagnozować i rozwiązywać problemy związane z nieodpowiednim obiegiem dokumentów,

  • wykrywać sytuacje, gdzie brak odpowiedniego raportu znacznie utrudnia pracę konkretnego działu,

  • wyszukiwać ewentualne konieczności integracji zewnętrznych narzędzi w celu poprawy wydajności pracy działu,

  • odnajdywać błędy w procedurach prowadzące do zbytniego wydłużania się procesów biznesowych,

  • wykrywać konieczność przeorganizowania struktury działu dla zapewnienia wyższej wydajności jego działania.

Rozpoznanie powyższych elementów, a następnie wdrożenie mechanizmów do ich poprawy pozwala zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa, usprawnić pracę poszczególnych działów oraz rozwiązać problemy, które do tej pory zajmowały cenny czas pracownikom. Możemy więc śmiało założyć, że wykorzystanie systemów ERP w analityce systemowej jesteśmy w stanie poprawiać działanie firmy od wewnątrz, przyczyniając się do zwiększenia jej możliwości w zakresie stabilnego rozwoju.