2021-05-19

Samodzielne prowadzenie księgowości – czy to możliwe?

Dla zdecydowanej większości działających w Polsce firm pracuje przynajmniej jeden księgowy. Często są to również całe działy dedykowane rozliczaniu podatków, zarządzaniu fakturami i przygotowywaniu bilansów finansowych. Jednakże czy można samodzielnie prowadzić księgowość? W poniższym artykule odpowiadamy na to pytanie

Czy samodzielne prowadzenie księgowości jest możliwe?

Choć księgowość jest dziedziną, w której należy mieć sporą wiedzę, obecne przepisy panujące w naszym kraju umożliwiają prowadzenie jej nawet bez posiadania specjalistycznych studiów i kursów kierunkowych. Tak, prowadząc działalność gospodarczą w Polsce możemy bez żadnych problemów samodzielnie rozliczać się z należnych podatków, wypełniać niezbędne deklaracje oraz reprezentować własną firmę przed odpowiednimi organami. Gdy decydujemy się na samodzielne prowadzenie księgowości wraz z rozpoczęciem działalności, wystarczy w odpowiednim polu w formularzu CEIDG (w sekcji mówiącej o księgowości) pozostawić puste pola, ewentualnie wypełnić je danymi własnej firmy. Musimy jednak pamiętać, że samodzielne rozliczanie podatków i składek ZUS wymaga od nas odpowiedniej wiedzy, a także stałego kontrolowania zmieniających się przepisów.

Samodzielne prowadzenie księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i chcąc samodzielnie zajmować się księgowością, powinniśmy posiadać wiedzę dotyczącą prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Dokument ten jest bowiem podstawą do wszystkich działań rachunkowych. W nim wpisujemy nasze firmowe wydatki i do niego trafiają również faktury przychodowe. Na kartach KPiR rozliczamy amortyzację pojazdów, maszyn i urządzeń będących składnikami środków trwałych. Wiedza o Księdze Przychodów i Rozchodów jest więc podstawą do prawidłowego rozliczania podatków. Na szczęście w obecnych czasach wesprzeć nas w tym mogą odpowiednie systemy księgowe, dzięki którym elektroniczna wersja Księgi niejako wypełnia się „sama” w momencie, gdy wprowadzamy do systemu kolejne dokumenty. Wykorzystanie systemów księgowych ma też jeszcze inną, ważną zaletę – za ich pomocą jesteśmy w stanie generować wszystkie wymagane prawnie deklaracje, a następnie przesyłać je elektronicznie do wskazanych urzędów.

Samodzielne prowadzenie księgowości w spółce z o. o.

Prowadzenie księgowości w spółce z o. o. to już zupełnie inny poziom zaawansowania. Wiąże się to z faktem, że o ile w jednoosobowej działalności (pod warunkiem, że nie przekraczamy równowartości przychodów w kwocie 2 000 000 euro) możemy stosować tzw. księgowość uproszczoną, w przypadku spółek naszym obowiązkiem jest zastosowanie tzw. księgowości pełnej. Pełna księgowość jest znacznie trudniejszym tematem i wiąże się z posiadaniem o wiele większej wiedzy na temat rozliczeń poszczególnych transakcji wykonywanych w ramach rachunków firmowych. Zachodzi tu m.in. konieczność księgowania zarówno zakupów, jak i wydatków na konkretnych kontach księgowych, często w kilku różnych miejscach Księgi Podatkowej. Dlatego też samodzielne prowadzenie księgowości w spółce z o. o. może wymagać od nas zdobycia konkretnej, praktycznej wiedzy na kursach lub w fachowej literaturze. Pomocne może być również stosowanie specjalistycznego oprogramowania przystosowanego do działania w spółkach. Takie systemy księgowe pomogą nam wpisywać wszystkie transakcje w odpowiednie rubryki, a także wspomogą w innych obowiązkach związanych z prowadzeniem pełnej księgowości, m.in. przygotowywaniem bilansów i sprawozdań na koniec każdego roku obrotowego.

Czy warto samodzielnie prowadzić księgowość?

Jeśli chodzi o korzyści z samodzielnego prowadzenia księgowości, widzimy tu wyłącznie oszczędność pieniędzy, jakie musielibyśmy zapłacić za usługi zewnętrznego księgowego lub dedykowanego pracownika. Oprócz tego jest to inwestycja naszego czasu. Z jednej strony niezbędnego do prowadzenia dokumentacji, z drugiej – poświęconego na zdobywanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu rachunkowości. A to z kolei może doprowadzić do sytuacji, w której zajęci rachunkami, nie będziemy mieli ani sił, ani ochoty na rozwijanie swojej działalności, pozyskiwanie nowych klientów czy świadczenie usług dla tych obecnych.