2021-05-12

Termin rozliczenia rocznego CIT wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

Przypominamy, że Ministerstwo Finansów niedawno poinformowało o wydłużeniu terminu rocznego rozliczenia CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Nowy termin rozliczenia to już nie 31 marca, lecz 30 czerwca 2021 roku. Zatem podatnicy mają jeszcze kilka tygodni na złożenie zeznania.

Termin rocznego rozliczenia CIT

Pierwotnym terminem rozliczenia rocznego CIT był 31 marca 2021. Zmienił się on wraz z rozporządzeniem podpisanym przez Tadeusza Kościńskego – ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Mowa o Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym podatnicy zyskali dodatkowe trzy miesiące na złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (lub straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. To także większy przedział czasu na wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu (lub różnicy pomiędzy podatkiem należnym a sumą wpłaconych na poczet podatku zaliczek). Podatek dochodowy wpłacamy oczywiście na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Rozliczenie CIT za 2020

Trzeba pamiętać, że podatnicy poza zeznaniem CIT muszą złożyć też inne dokumenty przewidziane ustawą o rachunkowości. To przede wszystkim obowiązek przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok. W przypadku gdy sporządzone sprawozdanie podlega ocenie biegłego rewidenta, podatnicy muszą załączyć do sprawozdania przygotowaną przez rewidenta opinię oraz raport z przeprowadzonego badania. Z kolei, jeśli podatnicy prowadzą działalność w formie spółki, to do rocznego zeznania podatkowego muszą dołączyć odpis uchwały zgromadzenia wspólników lub udziałowców zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.