2023-02-24

Wyższy limit przychodów w działalności nierejestrowanej w 2023 roku

Dzięki działalności nierejestrowanej, obywatele Polski otrzymali możliwość wypróbowania swojego pomysłu na biznes, bez konieczności otwierania firmy. Wiąże się to oczywiście z pewnymi ograniczeniami, z których najważniejszym jest limit przychodów. Jaki obowiązuje w 2023 roku?

Działalność niejerestrowana w 2023 r.

Działalność nierejestrowana – kto ją może prowadzić?

Działalność nierejestrowana to możliwość, jaką daje polskie prawo obywatelom naszego kraju, aby sprawdzić pomysł biznesowy lub dorobić do regularnej pensji. Przepisy związane z tą formą działania weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 roku, kiedy to nastąpiła ważna zmiana w ustawie Prawo Przedsiębiorców.

Ich brzmienie sprawia, że każda osoba spełniająca kilka wskazanych niżej warunków może podejmować działalność bez potrzeby rejestrowania w bazie CEIDG, nadawania NIP oraz REGON. Nie wymaga ona również posiadania biznesowego konta bankowego, czy też posiadania księgowości.

Aby móc założyć działalność nierejestrowaną należy spełnić podstawowe wymagania, tj.:

  • być osobą fizyczną (przepisy nie zezwalają więc na prowadzenie działalności nieewidencjonowanej w ramach spółki cywilnej),
  • w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem działalności nierejestrowanej nie prowadzić innej działalności wymagającej wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • osiągać przychód nie wyższy niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok kalendarzowy.

Jeśli którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony, nie mamy możliwości założenia działalności nierejestrowanej. W przypadku ostatniego punktu – limitu przychodu – jego przekroczenie w dowolnym miesiącu wymusza na nas rejestrację firmy w tradycyjny sposób.

Jako że działalność nierejestrowana dedykowana jest możliwości niewielkiego dorobienia do pensji, nie ma tym samym obowiązku rejestrowania się jako płatnik w ZUS i odprowadzania składki zdrowotnej oraz społecznej. Osoba prowadząca tego typu działalność, z racji niskich przychodów nie ma również obowiązku rejestracji jako podatnik VAT. Do dokumentowania transakcji wymagane jest jednak wystawianie rachunków. Na ich podstawie będziemy bowiem mogli wyliczyć należność podatku dochodowego w rocznym zestawieniu podatkowym. Przy tego typu działalności nie ma potrzeby płacenia comiesięcznych zaliczek, jednak pełną wartość przychodu (na podstawie wystawionych rachunków) należy uwzględnić w PIT za zakończony rok.

Limit przychodów w działalności nierejestrowanej w 2023 roku

Prowadzenie działalności nierejestrowanej, jak wynika z powyższego artykułu, pozbawione jest szeregu obowiązków, z jakimi mierzą się właściciele standardowych biznesów. Jednakże ceną za te wygody jest niski próg przychodów, jakie możemy każdego miesiąca osiągnąć w ramach świadczenia nieewidencjonowanych usług lub drobnej sprzedaży produktów. Wspomnieliśmy wcześniej, że limitem przychodu jest 50% wysokości minimalnej stawki miesięcznej obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z tym, że stawka ta wzrasta w ostatnich latach regularnie, wzrasta również maksymalny pułap zarobków w działalności nierejestrowanej.

W roku 2023 możemy spodziewać się aż dwóch wzrostów wartości limitu spowodowanych dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej na przełomie kolejnych miesięcy. Od stycznia do czerwca 2023 roku wynosi on bowiem 3490 zł, a od lipca do grudnia podniesiony zostanie do 3600 zł. Z tego też powodu od początku 2023 roku limit przychodów w działalności nierejestrowanej wynosi 1745 zł, a wraz z drugą połową roku – od lipca – wzrośnie do 1800 zł.

Ciekawą opcją, jaką przygotowuje rząd w najbliższych miesiącach, może być projekt podniesienia limitu przychodów w działalności nierejestrowanej z 50% do 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Prace nad nowelizacją tego przepisu już trwają i wejście w życie planowane jest wstępnie na lipiec 2023 roku.

W przypadku, gdyby tak się stało, osoby zainteresowane tego typu rozwiązaniem będą mogły testować swoje pomysły biznesowe z większym zapasem przychodowym.