2023-02-10

Zmiany w podatkach w 2023 roku – podsumowanie

Rok 2023 obfitować będzie w szereg zmian w zakresie prawa podatkowego. W poniższym artykule wyszczególniamy najważniejsze z nich z punktu widzenia działów księgowych w polskich przedsiębiorstwach.

Zmiany w podatkach w 2023 r.

Zmiany w podatkach w 2023 roku – PIT

Nowelizacje przepisów w 2023 roku wprowadzają szereg modyfikacji związanych z podatkiem dochodowym. Należą do nich m.in.:

  • zmiany w PIT-2, PIT-2A i PIT-3 – od teraz m.in. mogą składać je nie tylko pracownicy, ale również inni zatrudnieni (np. zleceniobiorcy, członkowie zarządów, osoby na kontraktach managerskich), w przypadku zbiegu umów pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy stosować można do maksymalnie trzech płatników, a gdy przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych jest jednocześnie pracownikiem, może w ciągu roku skorzystać zarówno z kwoty wolnej od podatku w ramach stosunku pracy, jak i prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (w obydwu przypadkach jest to kwota 30 000 zł),
  • od 1 stycznia 2023 roku pracownik może złożyć wniosek o pobór zaliczek nie tylko bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 250 zł (zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT), ale również tych podwyższonych, w kwocie 300 zł (zgodnie z brzmieniem zmienionego art. 32 ust. 6 ww. ustawy),
  • każdy podatnik, który podejrzewa, że w ciągu roku kalendarzowego jego dochody nie przekroczą 30 000 zł, może wnioskować u pracodawcy o nieściąganie z pensji zaliczek na PIT.

Ujmowanie w kosztach składek ZUS

Zmiany w 2023 roku wprowadziły również modyfikacje zasad rozliczania w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej składek ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Nowelizacja stwierdza, że kosztem podatkowym dla pracodawcy są składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń ponoszone po jego stronie, pod warunkiem że zostaną one opłacone zgodnie z terminem. Do tej pory był to 15 dzień miesiąca, jednakże zmiana prawa sprawiła, że dzień płatności składek nie jest już ustalony odrębnymi przepisami i jest tożsamy z terminem opłacenia składki zdrowotnej.

W ramach zmian związanych ze składkami ZUS podwyższony został również limit odliczenia dla podatników korzystający z podatku liniowego. Obecnie, w 2023 roku, wynosi on 10 200 zł (poprzednio było to 8 700 zł).

Diety w podróżach służbowych w 2023 roku

W rzeczywistości postpandemicznej z pełną siłą wróciły wstrzymane na pewien czas podróże służbowe. W tej kwestii rok 2023 również przynosi kilka istotnych zmian. Należą do nich m.in.: - wzrost diety za każdą dobę w podróży służbowej na terenie Polski z 38 zł do 45 zł, - wzrost diet w podróżach zagranicznych, - wzrost limitów zwolnień podatkowych dla diet i innych należności pracownika lub osoby niebędącej pracownikiem w związku z czasem trwania podróży służbowej, dodatku za rozłąkę oraz przychodów obywateli Polski wykonujących swoje obowiązki zawodowe czasowo poza terytorium kraju.

Zmiany w 2023 roku w związku z opodatkowaniem najmu

1 stycznia 2023 roku weszły w życie dwie ważne zmiany z punktu widzenia właścicieli wynajmowanych nieruchomości. Mówią one o tym, że: - obowiązkiem właściciela jest rozliczanie się z prywatnego najmu wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o PIT), - wprowadzony zostaje całkowity zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych; wciąż możliwe jest jednak amortyzowanie budynków oraz lokali nieposiadających funkcji mieszkaniowej.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym w 2023 roku

Z początkiem 2023 roku w kwestii ulgi na złe długi nastąpił powrót do zasad panujących przed pandemią. Wraz z końcem 2022 roku wygasły bowiem przepisy, wedle których z ulgi takiej skorzystać mógł przedsiębiorca, którego kontrahent spóźnia się z płatnością faktury na ponad 30 dni. Obecnie następuje powrót do dawnego brzmienia przepisów, które wskazują, iż z takiej możliwości skorzystać można dopiero, gdy termin opóźnienia przekroczy 90 dni.

Rozliczenie PIT za 2022 rok w 2023 roku

W ramach dokonywania rozliczenia poprzedniego roku podatkowego podatnicy mają możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową, w sytuacji, gdy w 2022 roku korzystali z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego.

Oznacza to, że jeśli z podatkowego punktu widzenia skala podatkowa dla dochodów uzyskanych w 2022 roku jest korzystniejsza, podatnik ma możliwość jej zmiany za cały poprzedni rok w momencie składania rozliczenia do urzędu skarbowego.

Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym dotyczy również osób korzystających z ryczałtu od najmu prywatnego. Jest to dla nich ciekawa opcja umożliwiająca – poprzez zmianę formy opodatkowania – wliczenie ostatnich odpisów amortyzacyjnych budynków i lokali mieszkalnych z 2022 roku.

Grupy VAT w 2023 roku

Wraz z początkiem stycznia obowiązują również przepisy dotyczące grup VAT. Zgodnie z ich brzmieniem, mogą one rozliczać się jako jeden podatnik, z wykorzystaniem jednego JPK_VAT obejmującego wszystkie transakcje podmiotów wchodzących w skład takiej grupy. * Ilość zmian podatkowych w 2023 roku może przytłaczać, jednakże w zdecydowanej większości są to nowelizacje przepisów usprawniające rozliczanie należności względem organów podatkowych. Ich wejście w życie pozwala nie tylko usprawnić proces naliczania podatków, ale również wyklarować przepisy, które do niedawna mogły być zbyt skomplikowane lub też ich brzmienie pozwalało na swobodną interpretację.