2021-04-05

Biznesplan dla księgowego - jak założyć działalność księgową?

Istnieją branże, w których stabilność pracy wybija się ponad średnią. Należy do nich m.in. działalność biur rachunkowych. W końcu wiele firm potrzebuje wykwalifikowanych księgowych do prowadzenia rozliczeń podatkowych. Jeśli więc zastanawiamy się, jak założyć działalność księgową, warto zacząć od biznesplanu.

Zakładamy biuro księgowe – po co nam biznesplan?

Jeśli myślimy o rozpoczęciu działalności gospodarczej jako księgowy, powinniśmy dobrze przygotować się do tego przedsięwzięcia. Biznesplan w takiej sytuacji jest niezwykle pomocnym dokumentem, dzięki któremu jesteśmy w stanie zaplanować wiele rzeczy, jeszcze zanim ostatecznie staniemy się przedsiębiorcą. Biznesplan dla biura księgowego skupia się na konkretnych celach, jakie stawiamy sobie przed uruchomieniem firmy oraz drodze, jaką należy przebyć, aby owe cele osiągnąć. Przyjęło się, że biznesplan tworzy się wtedy, gdy chcemy pozyskać zewnętrzne finansowanie (np. z banku). Prawda jest jednak nieco inna. Biznesplan powinniśmy stworzyć w pierwszej kolejności dla siebie – aby wiedzieć jakie przeszkody możemy napotkać, jakie koszty będziemy ponosić, czy też w jaki sposób będziemy promować nasze usługi. Spisanie tego dokumentu urealnia i porządkuje wszystkie przemyślenia poczynione do tej pory oraz pokazuje, w których obszarach niezbędne jest wprowadzenie zmian.

Jak powinien wyglądać biznesplan dla biura księgowego?

Na wstępie podkreślamy, że nie ma jednego oficjalnego wzorca biznesplanu. Każdy przedsiębiorca może stworzyć go po swojemu, zgodnie z własnymi odczuciami i potrzebami. W dokumencie tym powinny znaleźć się jednak pewne elementy, o których piszemy poniżej.

Streszczenie

Na maksymalnie 1-2 stronach opisujemy całość przedsięwzięcia, uwzględniając najważniejsze informacje zawarte w kolejnych częściach. Choć zwykle występuje ono na samym początku biznesplanu, warto napisać je jako ostatnie, gdy przygotujemy już dalsze podpunkty.

Prezentacja oferty

Tutaj musimy wpisać wszystkie podstawowe informacje na temat naszej oferty – do kogo jest ona kierowana, jakie usługi wchodzą w jej skład, czym jesteśmy w stanie zająć się od razu, a co wymaga dalszych etapów rozwoju. Pozwoli to określić część rynku, do którego będziemy kierować przekazy marketingowe oraz pomoże określić nasze przewagi rynkowe nad konkurencją. Ważne jest już na tym etapie określenie polityki cenowej wraz z potencjalnymi rabatami, jakich jesteśmy w stanie udzielić naszym przyszłym klientom.

Posiadane środki

Ta część powinna skupić się na posiadanych przez nas środkach niezbędnych do prowadzenia działalności. Dotyczy to zarówno środków materialnych, do których mamy już dostęp (np. komputer, lokal, wyposażenie), jak i środków niematerialnych (wiedza, doświadczenie). W tej części warto również uwzględnić najbliższy plan rozwojowy, jeśli jednym z celów naszej działalności księgowej jest np. wynajęcie biura lub zatrudnienie pracowników. Powinny znaleźć się tu m.in. informacje o wymaganiach stawianych potencjalnym kandydatom do pracy.

Otoczenie rynkowe

Niezwykle ważnym elementem każdego biznesplanu jest dokładne zbadanie konkurencji. Warto przyjrzeć się temu, kto w naszej najbliższej okolicy świadczy podobne do naszych usługi, jakie stawki proponuje klientom oraz z jakich kanałów promocyjnych korzysta. Im więcej wiemy o naszej konkurencji, tym lepiej jesteśmy w stanie przygotować się na walkę o pozyskiwanie nowych zleceń.

Działania marketingowe

W tej części należy określić, jakimi sposobami będziemy promować ofertę naszej firmy. Możliwości jest sporo, wśród nich wymienić można m.in. pozycjonowanie strony, reklamy Google, działania w mediach społecznościowych, wydruk ulotek, udział w targach etc. Idealnie byłoby, gdyby dla każdej możliwej ścieżki promocyjnej udało się oszacować niezbędny budżet. Harmonogram działań Kwestie spisywane w biznesplanie muszą być odpowiednio ulokowane w czasie. Dlatego właśnie niezbędne staje się stworzenie harmonogramu działań, dzięki któremu będziemy w stanie śledzić poszczególne cele. Warto uwzględnić w nim wszystkie aktywności prowadzące do rozwoju firmy, w tym m.in. moment zatrudnienia nowych pracowników oraz pierwsze działania promocyjne. Wszystko to musi być dostosowane do najważniejszej daty – wybranego przez nas dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Plan finansowy

Ostatnim elementem, na który składa się dobry biznesplan, jest plan finansowy. Zakłada on stworzenie m.in. bilansu (wykazu aktywów niezbędnych do uruchomienia działalności, tj. zakupu sprzętu, wynajmu lokali wraz z wykazem potencjalnych źródeł finansowania) oraz rachunku zysków i strat, w którym musimy postarać się przewidzieć potencjalne przychody i zestawić je ze znanymi nam kosztami stałymi prowadzenia działalności. Tak stworzony dokument biznesplanu pomoże nam zaplanować strategię rozwoju naszej firmy. Da nam także pełne informacje o ponoszonych co miesiąc kosztach oraz wiedzę na temat koniecznych kroków, które przybliżą nas do osiągnięcia sukcesu na rynku usług księgowych.

A jeśli szukasz systemu informatycznego, który usprawni prace Twojej firmy, sprawdź możliwości rozwiązań ERP dla biur rachunkowych.