2020-09-07

Najważniejsze zmiany w przepisach w pierwszej połowie 2020 roku

Pierwsza połowa 2020 roku to nie tylko pandemia koronawirusa, ale również wiele ważnych zmian w polskim systemie podatkowym. W dzisiejszym artykule prezentujemy najważniejsze zmiany przepisów w 2020 roku.

Jakie zmiany przepisów zaszły w 2020 roku?

Od 1 stycznia 2020 roku polscy przedsiębiorcy musieli przywyknąć do nowelizacji kilku kluczowych ustaw, dzięki którym wprowadzono nowe lub zmodyfikowano istniejące obowiązki i ułatwienia. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych i najbardziej rewolucyjnych dla biznesu zmian przepisów.

"Biała lista" podatników

Z końcem 2019 roku zakończył się okres przejściowy wdrażania przepisów o "białej liście" podatników VAT. W związku z tym w od początku 2020 roku wszelkie rozliczenia z kontrahentami należy przeprowadzać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem numerów rachunków bankowych, które przypisane są do konkretnego przedsiębiorcy właśnie na owej liście. Dotyczy to wszystkich transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł. Jeśli nie dostosujemy się do ww. przepisów, nie mamy możliwości uwzględnienia takiego kosztu w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany w wystawianiu faktur do paragonów

Zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych, od 1 stycznia 2020 roku zmieniony został sposób wystawiania faktur VAT od paragonów. Wcześniej każdy paragon mogliśmy w terminie do 7 dni od daty wystawienia zamienić na fakturę. Obecne przepisy mówią, że taką możliwość mają wyłącznie ci nabywcy, którzy przy wystawieniu paragonu podadzą swój NIP. Ma to na celu ukrócenie przypadków, gdy nieuczciwi przedsiębiorcy zbierali paragony od innych osób, zmieniali je na faktury i księgowali w kosztach obniżając jednocześnie należny do opłacenia podatek VAT.

Wszystkie podatki na jednym rachunku

W 2019 roku każdy podatek opłacany przez przedsiębiorcę trafiał na odpowiedni rachunek konkretnego Urzędu Skarbowego. Od 2020 roku, podobnie jak w przypadku składek ZUS, fiskus przydzielił każdemu z podatników indywidualny numer konta, na które ten jest zobowiązany wpłacać należności podatkowe. Z perspektywy przedsiębiorców zmiana ta stanowi pewne ułatwienie. Posiadając jeden rachunek nie muszą zastanawiać się nad tym, który numer konta wpisać przy opłacaniu konkretnego podatku.

17% stawka podatkowa PIT

Wraz z 1 stycznia 2020 roku stawka podatkowa PIT wynosząca wcześniej 18% została zmniejszona do 17%. W okresie przejściowym dla rozliczeń podatku dochodowego stosowano stawkę 17,75%.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Rok 2020 przyniósł nam również konkretne zmiany w ulgach na złe długi. Do tej pory przysługiwała ona jedynie w przypadku podatku VAT, obecnie można zastosować ją również do podatku dochodowego. Oznacza to, że jeśli posiadamy kontrahenta, który nie uregulował płatności za fakturę ponad 90 dni od terminu płatności, możemy odjąć jej wartość od podstawy opodatkowania. Ulga na złe długi w podatku dochodowym wprowadza również konieczność podniesienia przez nabywcę, który nie opłacił faktury, swojej podstawy opodatkowania o wartość należności.

Większy limit dla małych podatników PIT/CIT

Wraz z początkiem 2020 roku zwiększony został również limit przychodów kwalifikujący przedsiębiorców jako małych podatników. Wcześniej wynosił on 1,2 mln euro, obecnie wynosi 2 mln euro (8 mln 747 tys. zł).

Przepisy, których wejście w życie przesunął koronawirus

Większość zmian w przepisach podatkowych, która obecnie obowiązuje, wdrożona została z początkiem 2020 roku. Niestety, pojawienie się koronawirusa w Polsce spowodowało, że część nowelizacji musiała zostać przesunięta w czasie. Tak stało się m.in. z planowaną na 1 kwietnia zmianą sposobu przesyłania jednolitych plików kontrolnych. Zgodnie z założeniami, struktura JPK_VAT miała ulec modyfikacji w taki sposób, aby mieściła w sobie również dane przesyłane do tej pory w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz ewidencjach VAT. Zgodnie z planem 1 kwietnia 2020 roku obowiązek ten miał objąć najpierw dużych przedsiębiorców, a z 1 lipca 2020 roku również pozostałe podmioty gospodarcze działające na terenie Polski. Z powodu zagrożenia COVID-19, wejście w życie tych przepisów przesunięte zostało na 1 października 2020 roku. Zmiana terminu dosięgła również nową matrycę stawek VAT, która planowo miała wejść w życie również 1 kwietnia 2020 roku. Wysyp zachorowań oraz obostrzenia wprowadzane na terenie naszego kraju spowodowały, że ostatecznie wejście w życie przepisów nastąpiło 3 miesiące później – 1 lipca 2020 roku.