2020-09-14

Rozliczanie bonów podarunkowych – o czym należy pamiętać?

Bogaty wybór towarów sprawia, że podejmowanie decyzji zakupowych nie należy do łatwych. Szczególnie chcąc kupić prezent dla drugiej osoby. Dlatego z pomocą przychodzą bony podarunkowe, które coraz częściej przedsiębiorcy oferują swoim klientom.

Bony podarunkowe mają ogromny potencjał. Klienci lubią je, gdyż pozwalają one w prosty sposób uniknąć problemu związanego z poszukiwaniem idealnych upominków, na które często brakuje pomysłów, a do tego pomagają oszczędzić czas. Obdarowywana osoba może sama zdecydować, co chciałaby kupić lub z jakiej usługi skorzystać, co daje nam większą gwarancję jej satysfakcji. Bony są też bardzo korzystne z punktu widzenia firm, które mają je w swojej ofercie. To właśnie bony podarunkowe doskonale wpływają na zwiększenie sprzedaży, umożliwiają pozyskanie nowych klientów, a co najważniejsze – poprawiają płynność finansową firmy. Niejednokrotnie firmy praktykują też zwrot środków pieniężnych za zwrot towarów w formie bonu, co pozwala im zatrzymać wydane przez klienta pieniądze na koncie, niejako przekuwając zwrot towaru na jego wymianę. Można się jednak zastanawiać, z czym wiąże się poszerzenie oferty o sprzedaż bonów podarunkowy w kontekście podatku VAT, PIC/CIT i ustawy o rachunkowości. Oto odpowiedzi.

Bony podarunkowe a podatek dochodowy

Zgodnie z przepisami, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, jednak nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. W przypadku bonu podarunkowego klient płaci za voucher, który może wykorzystać w wybranych punktach sprzedaży, w dodatku w określonym przedziale czasowym. Jednocześnie do przychodów z działalności gospodarczej nie wlicza się należności wpłaconych na poczet towarów i usług, które zostaną dostarczone lub wykonane w przyszłości. Kiedy zatem powstaje przychód? W momencie zapłaty za bon czy w dniu jego faktycznego wykorzystania? Okazuje się, że sprzedaż bonu podarunkowego nie generuje obowiązku podatkowego w zakresie PIT, gdyż można go traktować podobnie jak przedpłatę bądź zaliczkę. Jeśli jednak bon podarunkowy nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym terminie, to wartość bonu należy wykazać jako przychód.

Sprzedaż bonów podarunkowych a podatek od towarów i usług

Do niedawna podobnie wyglądało rozliczanie sprzedaży bonów podarunkowych w kontekście podatku VAT. Zakładano, że wydanie bonu nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, a jest jedynie dokumentem, który uprawnia do wydania towaru lub wykonania usługi. Samo zaś wydanie bonu nie jest sprzedażą w rozumieniu ustawy o VAT, ponieważ zgodnie z przepisami sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, a w tym wypadku nie pojawia się ani konkretny towar, ani usługa. W dodatku wydania bonu nie można było powiązać z konkretną transakcją. Podejście do rozliczeń bonów na gruncie podatku VAT zmieniło się w 2019 roku, kiedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania bonów. Jakie?

Przeznaczenie bonu, czyli bony jednego i różnego przeznaczenia

W myśl aktualnych przepisów moment powstawania obowiązku podatkowego zależy od rodzaju bonu podarunkowego. Dlatego też wyróżniono tzw. bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia. Bony jednego przeznaczenia to vouchery, w przypadku których z góry znane jest miejsce świadczenia usługi lub dostawy towarów, a także kwota należnego podatku z tytułu sprzedaży. Tym samym są to bony, które dotyczą konkretnego towaru lub konkretnej usługi. Bony różnego przeznaczenia to z kolei bony uprawniające do nabycia różnych towarów w określonym punkcie sprzedaży lub wykorzystania dowolnie wybranych usług z dostępnej oferty. W tym drugim przypadku nie jest więc możliwe określenie podstawy opodatkowania, a więc jednocześnie należnej kwoty podatku. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży bonu jednego przeznaczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania vouchera, z kolei w przypadku bonu różnego przeznaczenia obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wydania towaru lub wykonania usługi.

Ewidencjonowanie bonów podarunkowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości przychód powstaje w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. Jednak choć samo wydanie bonu nie stanowi przychodu, to należy je ująć jako rozliczenie międzyokresowe przychodu. Natomiast po faktycznym zrealizowaniu bonu można wykorzystaną przez klienta kwotę zaksięgować jako przychód. Podobnie dzieje się w przypadku upływu terminu ważności niewykorzystanego bonu – wtedy również księgujemy wartość bonu jako przychód firmy.