2020-08-28

Bon turystyczny - wszystko co muszą o nim wiedzieć przedsiębiorcy

Bon turystyczny stał się faktem wraz z wejściem w życie Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym 18 lipca 2020 roku. Rozwiązanie to ma z jednej strony wspierać rodziny, z drugiej – pomagać osłabionej pandemią koronawirusa branży turystycznej.

Kto i jak może przystąpić do programu?

Każdy legalnie działający przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego realizująca usługi hotelarskie bądź też organizująca imprezy turystyczne na terytorium Polski, może wziąć udział w programie i przyjmować płatności bonem turystycznym. Warunkiem jest rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i złożenie stosownego oświadczenia. Automatycznie dane podmiotu pojawią się na liście podmiotów uprawnionych do akceptacji bonu. Co istotne, osoba rejestrująca firmę staje się managerem profilu umożliwiającego przyjmowanie płatności bonem turystycznym. Osoba ta może wskazać kolejnych managerów oraz recepcjonistów, którzy również będą mogli obsługiwać płatności. Może się oczywiście zdarzyć, że managerem i recepcjonistą będzie jedna osoba. Rejestrować firmy można już od 25 lipca br., aż do dnia, kiedy bony będą możliwe do realizacji, czyli do 31 marca 2022 roku.

Obowiązki uczestników programu

Każdy podmiot zarejestrowany w programie jest zobowiązany do informowania klientów o możliwości płacenia za usługi bonem turystycznym. Odpowiednie grafiki informacyjne (logo, plakaty, banery) można pobrać ze strefy przedsiębiorcy. Oczywiście można tę informację wykorzystywać w działaniach PR-owych. Biorąc udział w programie należy na bieżąco aktualizować dane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Podmioty turystyczne biorące udział w programie muszą się też liczyć z kontrolami z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej. Warto jednak wiedzieć, że w każdej chwili można zrezygnować z programu składając oświadczenie o rezygnacji również na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przedsiębiorca lub organizacja pożytku publicznego, która w trakcie trwania programu przestaje realizować usługi musi zgłosić ten fakt na PUE ZUS.

Płatność bonem turystycznym

Usługa hotelarska lub impreza turystyczna, które mogą być opłacone bonem muszą być świadczone na rzecz dziecka. Oznacza to, że w imprezie turystycznej musi brać udział dziecko i analogicznie, musi ono korzystać z opłacanej bonem usługi hotelarskiej, nawet jeśli ze względu na wiek samego dziecka nie obejmuje żadna płatność (np. dostawki są często bezpłatne). Tym samym klient może zapłacić bonem za całą usługę lub imprezę, bez konieczności wyodrębniania kwoty przeznaczonej bezpośrednio na dziecko. Analogicznie rezerwacja usługi też może być dokonana na nazwisko rodzica lub opiekuna, a nie na dziecko. Niezależnie od formy płatności, usługodawca wystawia paragon lub fakturę za usługę, bez adnotacji o udziale dziecka. Klient, który chce zapłacić bonem za usługę turystyczną, musi podać kod obsługi płatności, który otrzymał drogą mailową oraz kod potwierdzający płatność otrzymany SMS-em. Jak to wygląda w praktyce? Można zobaczyć w filmie opublikowanym przez ZUS. Za pomocą bonu turystycznego osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty w ramach przysługującego jej świadczenia. Jeśli klient posiada kilkoro dzieci, to cała należna mu kwota jest dostępna w ramach jednego bonu - nie trzeba więc przeprowadzać transakcji kilkukrotnie z użyciem różnych kodów obsługi płatności. Realizując płatność za usługę, klient nie musi legitymować się dodatkowymi dokumentami – wystarczy podanie wyżej wymienionych kodów. Środki za zrealizowany bon każdy przedsiębiorca otrzymuje przelewem z ZUS w ciągu 14 dni od przyjęcia płatności. Pieniądze zostają wpłacone na rachunek podany podczas rejestracji w programie. Przedsiębiorca nie musi zgłaszać przyjęcia płatności bonem – system zrobi to za niego. Jeśli zaś środki dostępne w formie bonu są niewystarczające do pokrycia ceny usług, to brakującą kwotę klient dopłaca gotówką lub kartą płatniczą. Warto wiedzieć, że bonem turystycznym klient może także opłacić zaliczkę za usługi.

Jak rozliczyć bon turystyczny?

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym jest zupełną nowością, dlatego wątpliwości budzi rozliczanie bonu w księgowości. Przedsiębiorcy muszą zatem wiedzieć, że wszelkie przychody ze sprzedaży usług hotelarskich oraz imprez turystycznych należy ujmować w księgach rachunkowych niezależnie od sposobu dokonywania za nie zapłaty. Tak jak wspomnieliśmy, podmiot otrzyma płatność z ZUS w ciągu 14 dni, ale co ważne, przychód powstaje w momencie sprzedaży usługi, a nie fizycznej zapłaty za nią. Co jednak w sytuacji, gdy podmiot turystyczny nie zrealizuje opłaconej usługi? W takim wypadku musi on niezwłocznie dokonać zwrotu przyjętej płatności na rachunek Polskiej Organizacji Turystycznej. Przelewy dokonuje się oddzielnie dla każdej płatności podając w tytule numer konkretnego bonu, z którego zostały pobrane środki. Płatności bonem turystycznym można przyjmować do 31 marca 2022 roku. Nie oznacza to jednak, że do tej daty usługa musi zostać zrealizowana. Płatność w tym wypadku można potraktować jak przedpłatę.