2020-07-17

Czy prowadząc działalność nierejestrowaną należy opłacać składki ZUS?

Działalność nierejestrowana pozwala w prosty sposób zapewnić sobie dodatkowe źródło przychodów. Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach konieczne może być opłacenie przy jej prowadzeniu składek ZUS. Kiedy staje się to obowiązkiem?

Czym jest działalność nierejestrowana i jak ją założyć?

Zacznijmy od przypomnienia definicji działalności nierejestrowanej. W przeciwieństwie do standardowej działalności gospodarczej, nie mamy potrzeby rejestrowania jej ani w urzędzie skarbowym, ani w ZUS, ani tym bardziej zgłaszania do CEIDG. Następuje to oczywiście pod dwoma ważnymi warunkami, tj.:

  • prowadząc działalność nierejestrowaną możemy zarobić miesięcznie maksymalnie połowę kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł, więc maksymalny przychód z działalności nierejestrowanej może wynieść 1300 zł miesięcznie),

  • działalność nierejestrowaną możemy prowadzić pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziliśmy żadnej innej działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana jest więc doskonałym pomysłem na dorobienie do pensji etatowej lub umowy cywilnoprawnej, np. dla nauczycieli, trenerów, osób świadczących drobne usługi mechaniczne i remontowe, osób zajmujących się sprzedażą własnoręcznie robionej biżuterii. Przychody zdobywane w ten sposób rozliczamy w PIT-36 w specjalnej sekcji dedykowanej działalności nierejestrowanej. Mamy również możliwość odliczenia od zarobionych pieniędzy kosztów prowadzonej działalności (np. zakupu półproduktów).

Czy prowadząc działalność nierejestrowaną muszę opłacać składki ZUS?

Spełniając dwa przytoczone powyżej warunki, działalność nierejestrowaną jesteśmy w stanie prowadzić bez potrzeby formalizacji tego faktu w urzędach i ZUS. To również oznacza, że z wyjątkiem wskazanego w rozliczeniu rocznym dochodu, nie mamy też obowiązku opłacania składek ZUS. Oczywiście, nie w każdej sytuacji. Konieczność opłacenia składek ZUS następuje w momencie, gdy oprócz działalności nierejestrowanej nie posiadamy zatrudnienia na etacie, bądź też umowie zlecenie. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy naszym podstawowym źródłem utrzymania jest np. umowa o dzieło, z której nie odciągamy składek lub działalność nierejestrowana jest jedyną, jaką wykonujemy. W takiej sytuacji obowiązek opłacenia składek w naszym imieniu przechodzi na... drugą stronę transakcji. Przykładowo: jeśli udzielamy korepetycji, obowiązek opłacania składek spada w takiej sytuacji na naszego ucznia. Jeśli prowadzimy sklep internetowy, to nasi klienci będą prawnie zobligowani do opłacenia w naszym imieniu należności względem ZUS. Warto więc pamiętać o tej pułapce prawnej w momencie, gdy zastanawiamy się nad ruszeniem z działalnością nierejestrowaną. Ten rodzaj działalności okazuje się być idealnym rozwiązaniem jako praca dodatkowa zapewniająca możliwość dorobienia do posiadanego już etatu. W innym przypadku znacznie lepiej zastanowić się nad rozwinięciem jednoosobowej działalności gospodarczej w pełnym wymiarze, uwzględniając zarówno rozliczenia z urzędem skarbowym, jak i konieczność samodzielnego opłacania ZUS. Na szczęście w takim przypadku mamy możliwość skorzystania z programów dla początkujących biznesmenów zawierających w sobie półroczną ulgę na start oraz dwuletnie niższe stawki za ubezpieczenie społeczne.