2020-06-29

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest, kogo dotyczy?

Kolejna grupa firm zostanie objęta obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Żeby przygotować się do nowego obowiązku najlepiej dobrze zaplanować ten proces i skorzystać z pomocy technologii. O czym musimy pamiętać?

Czym są PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), to system długotrwałego oszczędzania wprowadzony ustawą z 4 października 2018 roku. System ten jest obowiązkowy z punktu widzenia pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika. Jego celem jest gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur. Wdrożenie PPK – kogo dotyczy PPK są już obowiązkowo wdrażane w firmach zatrudniających powyżej 250 osób, a także w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 osób. Kolejną grupą, która od 1 lipca 2020 roku zostanie objęta obowiązkiem ich wdrożenia, to firmy zatrudniające od 20-49 pracowników.

Jak wdrożyć PPK

Istotną kwestia jest odpowiednie przygotowanie się do wdrożenia PPK. W całym planowaniu bardzo ważny jest kontakt między kadrą zarządzającą a pracownikami oraz wzajemna wymiana informacji. Strategiczną decyzją jest:

Systemy, które wspierają zarządzanie PPK

Ponieważ Pracownicze Plany Kapitałowe to duże przedsięwzięcie organizacyjne dla kierownictwa firmy oraz kadry HR. Jest to dodatkowy obowiązek, związany m.in. ze zmianą naliczania wynagrodzeń, obejmujących wpłaty na rzecz systemu długotrwałego oszczędzania. Odpowiadając na pojawiające się nowe potrzeby organizacji, producenci systemów kadrowo-płacowych tworzą rozwiązania, które pozwalają na kompleksową obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.