2020-06-18

Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa

Z dniem 1 listopada 2019 roku uchwalone zostały nowe przepisy związane z obowiązującymi stawkami VAT oraz WIS, czyli Wiążącą Informacją Stawkową. Co zmieniło się po ich wprowadzeniu i od kiedy zaczną obowiązywać?

Nowa matryca stawek VAT w 2020 roku

Wraz z początkiem listopada 2019 roku ustawa o podatku od towarów i usług (tzw. ustawa o VAT) uległa zmianie w kilku kluczowych elementach. Ma to na celu ujednolicenie stawek podatkowych oraz daleko idące uproszczenia. Jedną z głównych zmian, jakie zostały wprowadzone jest zmiana klasyfikacji towarów oraz usług na potrzeby VAT. Do tej pory stosowano Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), jednakże wraz z 1 lipca 2020 roku (pierwotny termin kwietniowy został przesunięty ze względu na trudna sytuację COVID-19), stosowana zacznie być w zakresie usług nowa klasyfikacja (PKWiU 2015), a w zakresie towarów Nomenklatura Scalona (CN) oraz Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB).

Jak wyglądają zmiany w matrycy stawek VAT?

Przyporządkowanie towarów i usług do nowych klasyfikacji spowodowało, że zasadniczym zmianom ulegną również niektóre stawki VAT. Przykładowo:

  • w przypadku ebooków i prasy elektronicznej stawka VAT zmniejszona zostanie z 23% na odpowiednio 5% i 8%,

  • podobnie sprawa wygląda z owocami tropikalnymi, które po zmianach obłożone zostaną podatkiem 5%, jak i cytrusami, w przypadku których VAT wyniesie 8%,

  • do 5% obniżony zostanie VAT na produkty dla niemowląt i dzieci (m.in. żywność, smoczki, pieluszki czy foteliki samochodowe),

  • obniżenie stawek do 8% lub 5% czeka również niektóre rodzaje pieczywa i ciastek, zupy, buliony, produkty homogenizowane i dietetyczne, a także część przypraw (m.in. musztardę i pieprz mielony),

  • zmniejszeniu stawki podatkowej z 8% do 5% obejmie też część artykułów higienicznych.

Powyższe zmiany (z wyjątkiem ebooków oraz prasy drukowanej obowiązujących już od 1 listopada 2019 roku) wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Inne zmiany w zakresie nowelizacji matrycy VAT

Nowelizacja matrycy VAT dotyczy również zmiany zakresu systemu ryczałtowego dla rolników. Oznacza to m.in. zwiększenie katalogu produktów rolnych (do wszystkich produktów pochodzących z działalności rolniczej oraz produktów wytworzonych z nich z pominięciem sposobu przemysłowego) oraz uproszczenie regulacji poprzez ujednolicenie przepisów VAT na podobieństwo tych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego. Jedną z ważniejszych zmian jest również powstanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

Wiążąca Informacja Stawkowa – jak będzie działać i od kiedy obowiązuje?

Celem powstawania Wiążącej informacji Stawkowej jest możliwość uzyskania przez podatnika wiążącej, prawomocnej informacji na temat stawek VAT dla konkretnych towarów. To zaś sprawia, że działanie WIS stanowić ma gwarancję używania przez podatników poprawnych stawek VAT zgodnie z nowymi klasyfikacjami obowiązującymi od kwietnia 2020 roku. Jest to niezwykle ważne m.in. w trakcie trwania kontroli podatkowej mogącej kwestionować wybrane stawki podatku od towarów i usług.

Jak uzyskać WIS?

Uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej będzie możliwe na podstawie procedury uwzględnionej w znowelizowanych przepisach. Aby móc otrzymać dokument, przedsiębiorstwa zobowiązany będzie do złożenia specjalnego wniosku oraz uiszczenia opłaty za wydanie informacji w wysokości 40 zł. Wniosek taki można złożyć w swoim urzędzie skarbowym. Aby był on prawnie wiążący powinien zawierać:

  • szczegółowy opis towaru lub usługi umożliwiający jego klasyfikację wg. CN lub PKWiU,

  • dane podatnika lub zamawiającego,

  • dane pełnomocnika, jeśli zachodzi potrzeba jego ustanowienia,

  • dokumenty pozwalające powiązać dany produkt lub usługę z właściwą klasyfikacją. Mogą to być m.in.: plany, fotografie, schematy, katalogi, instrukcje, informacje przekazane przez producenta, atesty, etc.

Prawidłowe złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłaty uruchamia procedurę wydania Wiążącej Informacji Stawkowej. Urząd Skarbowy ma na to maksymalnie 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Wszystkie wydane informacje będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, dzięki czemu będą mogli z nich korzystać również inni podatnicy. Ma to na celu m.in. ułatwienie procedury wprowadzania nowych produktów na rynek oraz zapewnienie możliwości przyporządkowania ich do konkretnych stawek VAT. Warto jednak pamiętać, że Wiążąca Informacja Stawkowa może stracić swoją moc prawną. Zgodnie z art. 42h ust. 1 nowelizacji ustawy o VAT, będzie to miało miejsce w sytuacji, w której zmianie ulegną inne przepisy związane z podatkiem, VAT (np. zmiany w katalogu, klasyfikacji i stawkach VAT).