2020-03-05

Nowy JPK_VAT z deklaracją JPK_V7M i JPK_V7K

Ministerstwo Finansów opublikowało szczegółowe informacje dotyczące struktury JPK_VAT z deklaracją JPK_V7M i JPK_V7K. Od kwietnia duzi czynni podatnicy VAT, a od lipca wszyscy pozostali płatnicy będą musieli korzystać z nowej formy prowadzenia ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT.

Nowy schemat JPK_VAT

Wprowadzenie nowego schematu JPK_VAT wiąże się ze zmianami w zakresie zasad prowadzenia ewidencji VAT, a także z wprowadzeniem obowiązku składania deklaracji VAT w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. JPK_V7M jest przeznaczony dla podatników zobowiązanych do składania części ewidencyjnej i deklaracyjnej miesięcznie, a JPK_V7K – dla podatników, którzy składają część ewidencyjną miesięcznie, a deklaracyjną kwartalnie. Od 1 kwietnia obowiązek składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K będzie dotyczyć wyłącznie dużych przedsiębiorstw, ale już o 1 lipca obowiązek obejmie wszystkich podatników, czyli duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorców. Jeśli jednak mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wcześniej skorzystają ze składania JPK_VAT na nowych zasadach to nie będą mogły wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach. JPK_VAT będzie zawierać informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT, wszystkie pozycje z obecnej deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz dodatkowe dane niezbędne do analizy poprawności rozliczenia. JPK_VAT będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, a obowiązujący termin to 25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni, a jeśli dzień ten wypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to ostateczny termin przesuwa się do najbliższego dnia roboczego. JPK_VAT z deklaracją trzeba podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_VAT podatnik może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów nowe struktury zostały udostępnione roboczo, aby podatnicy mogli do 1 kwietnia lub 1 lipca dostosować systemy informatyczne do nowych wymagań. Obowiązujące struktury można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Zdaniem doradców podatkowych dostosowanie systemu finansowo-księgowego do nowych wymagań nie powinno sprawić problemów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę ewentualne zmiany organizacyjne w zakresie przypisywania zadań podatkowych do poszczególnych osób oraz gromadzenia i wprowadzania danych, których obecnie firmy gromadzić nie muszą.

Kluczowe zmiany

Księgowi przygotowujący JPK_VAT w nowej odsłonie będą musieli także zgromadzić więcej informacji na temat charakteru transakcji. Obecnie wystarczy rozróżnienie kontrahentów na krajowych i zagranicznych oraz podział dokumentów tak, aby jasne było, czy dotyczą sprzedaży i zakupu materiałów, towarów, kosztów czy środków trwałych. Wśród danych, które będą musiały znaleźć się w nowym JPK_VAT będą między innymi oznaczenia grup towarów i usług. Z racji tego, że takich oznaczeń obecnie się nie stosuje, koniecznością będzie dokonanie klasyfikacji oraz oznaczenia poszczególnych towarów i usług. Trzeba to będzie zrobić nie tylko na poziomie ewidencji i księgowości, ale też w systemach magazynowych, sprzedażowych i tych, które wykorzystywane są do fakturowania. Oznacza to, że będzie trzeba zaangażować dodatkowych pracowników, ponieważ księgowi nie mają zazwyczaj dokładnej wiedzy na temat asortymentu. Wśród informacji, które również będą musiały znaleźć się w nowym JPK_VAT są oznaczenia faktur podlegających obowiązkowej podzielonej płatności, znaczniki dotyczące wrażliwych kategorii towarów takich jak choćby leki, papierosy czy paliwo, a także dane na temat tego czy podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego lub czy wykonywał czynności podlegające rozliczeniu podatku w szczególnej procedurze, która występuje przykładowo przy dostawie towarów używanych czy świadczeniu usług turystycznych.

Jednolity Plik Kontrolny w nowej formie - korzyści

Ministerstwo Finansów podkreśla, że dzięki zmianie przedsiębiorcy będą przesyłali jeden JPK_VAT realizując jednocześnie dwa obowiązki, które dotąd wymuszały generowanie dwóch odrębnych plików i powielanie informacji. Uproszczeniem będzie też możliwość oznaczenia w części deklaracyjnej, że podatnik wnosi o zaliczenie zwrotu podatku VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, ze wskazaniem rodzaju zobowiązania, a także kwoty zaliczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ordynacji podatkowej. Zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych dla podatników VAT ma uprościć rozliczenia z urzędem skarbowym, zmniejszyć ilość dokumentów przetwarzanych przez Krajową Administrację Skarbową, a do tego zmniejszyć liczbę kontroli podatkowych oraz skrócić czas prowadzonych postępowań. W dodatku każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie wykazanych kwot należnego i naliczonego podatku, bez angażowania podatnika.