2020-02-14

Koncepcja SLIM VAT, czyli „nowe otwarcie” w VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad nową koncepcją zwaną SLIM VAT, która będzie simple, local and modern, a więc prosta, lokalna i nowoczesna. Uproszczenie przepisów związanych z podatkiem VAT będzie sprzyjać zmniejszeniu luki podatkowej, a w tym celu zaplanowanych jest wiele działań. Co zapowiada Ministerstwo Finansów?

Plany Ministerstwa Finansów na 2020 rok

Wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiedział uproszczenie podatku od towarów i usług, a także szereg zmian, które mają zostać podjęte w celu zmniejszenia luki podatkowej. Choć nie ma jeszcze szczegółów dotyczących nowych sposobów na uszczelnienie systemu podatkowego, to już wiadomo, że będą one nawiązywać między innymi do wcześniej podjętych działań mających na celu usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też w dalszym ciągu będą rozwijane i doskonalone takie rozwiązania jak kasy fiskalne on-line, e-paragony, a w niedalekiej przyszłości również e-faktury. Nowością jest też to, że od tego roku resort finansów ma wysłuchać uwag obywateli, aby dzięki ich sugestiom uprawnić prawo podatkowe!

Nowe otwarcie w podatku VAT

Ministerstwo Finansów kładzie obecnie duży nacisk na dostosowanie systemu podatkowego do potrzeb małych i średnich firm, dlatego jednym z rozwiązań jest uproszczenie prawa podatkowego. W tę tendencję doskonale wpisuje się zapowiedziana koncepcja SLIM VAT, czyli simple, local and modern, a więc podatku prostego, lokalnego i nowoczesnego. Jak zaznaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski „Będzie się to również wiązało z uproszczeniami oraz z innym podejściem do tego podatku. Chcielibyśmy prowadzić stały audyt rozwiązań VAT-owskich w kierunku upraszczania tego podatku i zdejmowania niepotrzebnych barier.”

Głos podatnika

Zmiany w systemie podatkowym to jednak nie wszystkie nowości, które szykuje Ministerstwo Finansów. Już teraz podatnicy mogą zgłaszać własne pomysły w zakresie ulepszenia procesu rozliczania podatków PIT, CIT oraz VAT. Jak to możliwe? Dzięki uruchomionej zaledwie kilka dni temu aplikacji „Głos podatnika”. Można ją znaleźć na stronach podatki.gov.pl i twojglos.gov.pl. Wykorzystanie pomysłów samych podatników ma uprościć działanie prawa podatkowego, pomóc znosić bariery biurokratyczne oraz pomóc w likwidacji uciążliwych, a przy tym zbędnych obowiązków podatkowych. Minister finansów, Tadeusz Kościński, podkreśla, że zebrane pomysły pomogą dostosować prawo podatkowe do rzeczywistych życiowych i biznesowych potrzeb obywateli. Chcąc przedstawić swój pomysł wystarczy nadać mu tytuł, przydzielić do odpowiedniej kategorii (PIT/CIT/VAT) i krótko opisać. Tekst powinien zawierać opis problemu oraz konkretną propozycję jego rozwiązania. Zgodnie z regulaminem akcji, pomysły roszczeniowe, które nie zawierają konstruktywnych propozycji rozwiązania, nie będą publikowane. Wszystkie propozycje mają być oceniane przez pracowników ministerstwa i po zatwierdzeniu przez administratorów dodawane do listy pomysłów. To jednak nie koniec. Podatnicy będą mogli głosować na propozycje znajdujące się na liście. Resort finansów zapowiada przy tym, że najlepiej oceniane propozycje będą analizowane w pierwszej kolejności i w miarę możliwości realizowane. Na podobnych zasadach działa tzw. „Głos przedsiębiorcy”, który pozwala przesyłać sugestie w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawa, sposobów finansowania czy rozwoju biznesu. Czas pokaże, czy aplikacje będą cieszyć się zainteresowaniem obywateli i czy zgłaszane przez nich pomysły będą wdrażane w życie.