2020-12-01

Kwarantanna i izolacja a ZUS – obowiązkowa dokumentacja i świadczenia dla pracownika ze strony pracodawcy i ZUS

Przebywanie na kwarantannie i izolacji zapewnia pracownikowi możliwość otrzymania świadczeń chorobowych – wypłacanych przez pracodawcę – lub zasiłku chorobowego otrzymywanego ze strony ZUS. W poniższym artykule zajmiemy się obydwoma wariantami. Przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje na temat samych świadczeń i zasiłków, a także wymaganej dokumentacji.

Kwarantanna i izolacja – jak zgłosić je do ZUS i otrzymać zasiłek chorobowy?

Wprowadzane stale zmiany w przepisach prawnych sprawiają, że ich brzmienie dostosowywane jest do aktualnie panującej sytuacji pandemicznej. W związku z coraz większą ilością zachorowań na COVID-19, większość spraw jesteśmy na szczęście w stanie załatwić zdalnie, przy pomocy odpowiednich systemów rządowych. Jednym z nich jest system EWP Centrum e-Zdrowia, który zbiera wszelkie informacje na temat stanu zdrowia obywateli Polski. Tutaj też zapisywane są informacje będące w ostatnich tygodniach jednymi z najbardziej kluczowych – komunikaty o objęciu danej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. To właśnie dane umieszczone na tej platformie pozyskiwane są przez ZUS i umieszczane w PUE m.in. w celu poinformowania pracodawcy o pracownikach skierowanych na kwarantannę przez lokalny oddział sanepidu. Dane te stanowią również podstawę do wypłacenia zasiłku chorobowego pracownikom przebywającym na przymusowej izolacji. Uzyskanie tego zasiłku w obecnych warunkach zostało także znacznie uproszczone. Wymaga od pracownika wypełnienia (w wersji papierowej lub elektronicznej) i przesłania do ZUS standardowego wniosku o świadczenie chorobowe. Może on zrobić to samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy. Wówczas ZUS, po weryfikacji danych z EWP, przystąpi do wypłaty świadczenia.

Kwarantanna i izolacja a świadczenia wypłacane przez pracodawcę

Jak już wspomnieliśmy, informacja o kwarantannie pracownika dostępna jest na platformie PUE ZUS. Do tych danych dostęp ma m.in. pracodawca, dzięki czemu jest on w stanie wypłacić pracownikowi odpowiednie świadczenie na czas jego nieobecności w pracy. Podstawą do wypłaty świadczenia jest oficjalna informacja o odbytej kwarantannie lub izolacji. Co ma jednak zrobić pracownik w sytuacji, w której na platformie PUE nie widnieje takie zdarzenie? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny lub izolacji powinien on złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie o takim wydarzeniu. Jest ono następnie weryfikowane w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W momencie pozytywnego wyniku weryfikacji, procedura wypłaty świadczenia jest kontynuowana.

Czy na kwarantannę pracownika kieruje wyłącznie sanepid?

Zmiana przepisów, która weszła w życie 3 listopada 2020 roku, jasno precyzuje sytuację, w której pracownik ma obowiązek samodzielnego poddania się kwarantannie. W myśl nowelizacji, jest on do tego zobowiązany m.in. w sytuacji, gdy współzamieszkuje z osobą zarażoną koronawirusem. Datą początkową takiej kwarantanny jest dzień otrzymania przez osobę zarażoną pozytywnego testu na obecność COVID, a datą końcową dzień następujący po 7 dniach od zakończenia izolacji osoby zarażonej. W sytuacji, gdy prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe z osobą zarażoną koronawirusem, nie musimy starać się o decyzję sanepidu. Do wypłaty świadczeń chorobowych wystarczy sporządzone przez nas oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny, w którym zawrzemy imię i nazwisko, numer PESEL, informację o dniu rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny, a także dane osoby zarażonej COVID-19 i zamieszkujące z nami w jednym gospodarstwie domowym. Co ważne, takie oświadczenie, celem wypłaty zasiłku przez ZUS, należy złożyć do Zakładu nie później niż w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia kwarantanny.

Zasiłek opiekuńczy przy kwarantannie dziecka lub członka rodziny

W czasie trwania pandemii mamy również możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego, gdy opiekujemy się dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie. W takiej sytuacji (zgodnie z brzmieniem przepisów znowelizowanych 24 października 2020 roku) również jesteśmy zmuszeni do sporządzenia stosownego oświadczenia i przekazania go do ZUS. Pozytywna weryfikacja w Państwowej Inspekcji Sanitarnej rozpoczyna procedurę wypłaty zasiłku.