2020-10-15

RAPORT: Jak sobie radzisz z COVID-19? Badanie użytkowników systemów informatycznych

Publikujemy raport przedstawiający diagnozę wpływu pandemii COVID-19 na biznes w Polsce. Badanie Firma, pandemia, technologia – jak sobie radzisz z COVID-19 zostało przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia br. Dowiedz się jak pandemia wpłynęła na użytkoników technologii i dlaczego tak wielu pracowników działów księgowych wzięło udział w badaniu.

Anonimowa ankieta skierowana była do pracowników firm i przedsiębiorców korzystających w pracy z systemów informatycznych. Wielu z nich w wyniku pandemii musiało zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w codziennych obowiązkach. W publikacji przedstawiamy co się zmieniło i jak nowa sytuacja wpłynęła na użytkowników technologii. Prowadzenie badań pozwala na dostosowanie swoich produktów oraz samej marki do wymagań stawianych przez kontrahentów, a co za tym idzie wspiera rozwój firmy. Zmieniające się otoczenie biznesowe i nowe trendy w światowej gospodarce dają podstawy, aby wyznaczać sobie nowe cele. Im bardziej szczegółowo przyjrzymy się problemom i dokonamy ich analizy, tym lepsze wnioski będziemy mogli z nich wyciągnąć.

Rok zmian

Od marca 2020 roku wiele branż wpadło w „rewolucję” na różnych płaszczyznach działalności. Stanęliśmy przed wyzwaniem jakie niesie za sobą pandemia. W pierwszej fazie, czyli mniej więcej od połowy marca – odczuwaliśmy szok i musieliśmy w pracy błyskawicznie wdrażać się w nowe systemy, narzędzia czy procedury, aby przejść na pracę pod rygorem sanitarnym lub zdalną. Tę fazę mamy już za sobą, teraz jesteśmy w kolejnej, w której następuje oswajanie z sytuacją w jakiej się znaleźliśmy. Powoli wracamy do czynności, które wykonywaliśmy przed pandemią. Przed nami, a w niektórych aspektach już się rozpoczął, ostatni etap, który zmieni na stałe wiele nawyków zarówno pracodawców jak i pracowników. Będziemy musieli pogodzić się z tym, że zmieniają się realia w jakich działają firmy i stworzyć nową koncepcję funkcjonowania biznesów.

Nowy etap pandemii i pierwsze wnioski

W lipcu 2020 roku, kiedy już przywykliśmy do nowej rzeczywistości nadszedł czas, w którym mogliśmy zacząć wyciągać wnioski z funkcjonowania w czasie pandemii. Stąd właśnie zrodził się pomysł na badanie: Firma, pandemia, technologia – jak sobie radzisz z COVID-19. Badanie zostało zrealizowane przez polską spółkę Soneta, producenta oprogramowania ERP enova365. Miało formę anonimowej ankiety wypełnianej on-line. Zbieranie odpowiedzi odbywało się na przełomie lipca i sierpnia 2020, w sumie trwało 30 dni. W tym czasie uzyskaliśmy 244 unikatowe wywiady, na podstawie których przygotowaliśmy niniejsze zestawienie.

Raport: Jak sobie radzisz z COVID-19?

Ankieta została podzielona na trzy główne części:

  • sytuację sprzed pandemii,

  • sytuację w czasie pandemii,

  • wykorzystanie systemów ERP – czyli zintegrowanych narzędzi do całościowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Podział na części pozwolił na zaobserwowanie różnic w funkcjonowaniu firm przed i w trakcie pandemii. Z czym mieli największy problem ankietowani, a z czym poradzili sobie z łatwością i jak technologia wspierała ich pracę? Wyniki badania pozwolą na zorientowanie się w sytuacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem.