2020-01-30

Zmiany podatkowe w 2020 roku

Początek każdego roku kalendarzowego wiąże się z mniejszymi lub większymi zmianami w przepisach podatkowych. W dzisiejszym artykule prezentujemy listę nowości, z jakimi przyjdzie się mierzyć księgowym w 2020 roku.

Mikrorachunki na PIT, CIT i VAT

Od 1 stycznia 2020 roku zmienia się system opłat należnych podatków. Zamiast przelewać środki na konkretne, wskazane przez Urząd Skarbowy konta, będziemy robić to na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jego numer należy samodzielnie wygenerować w generatorze udostępnionym na stronie podatki.gov.pl. Podobnie jak w przypadku mikrorachunku ZUS, częścią numeru jest w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej NIP podatnika. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej przy rozliczeniach z fiskusem będą posiadały mikrorachunek zawierający ich PESEL. Wprowadzenie tego rozwiązania ma zminimalizować problem związany z obowiązującymi przed 2020 przepisami, gdy na wskutek omyłkowego wyboru rachunku bankowego środki na należności podatkowe przekazywane były na nieodpowiednie konta, co wiązało się z koniecznością ich przeksięgowania przez Urząd Skarbowy.

Nowe zasady dot. transakcji na kwoty powyżej 15 tys. zł

Wraz z początkiem 2020 roku w sytuacji, gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł, kwoty takie należy przelewać wyłącznie na konta firmowe znajdujące się na tzw. białej liście podatników VAT (wykaz czynnych podatników VAT). Zapłata na inny rachunek (np. wskazany przez kontrahenta na fakturze) niesie ze sobą konkretne konsekwencje, m.in. brak możliwości zaliczenia takiego kosztu do kosztów uzyskania przychodu, czy też odpowiedzialność solidarną w VAT (gdyby podatnik otrzymujący przelew nie rozliczył przychodu w swoich dokumentach finansowych).

Płatność powyżej 15 tys. zł z mechanizmem MPP

Warto pamiętać, że w przypadku transakcji na kwoty ponad 15 tys. zł następuje również konieczność zrealizowania go z wykorzystaniem MPP (Mechanizmu Podzielonej Płatności, tzw. split payment). Niezastosowanie się do powyższego skutkuje, podobnie jak przy przelewach na rachunek spoza białej listy, niemożnością zaliczenia powyższych kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

Kasy rejestrujące online

W rozpoczętym obecnie roku następują również zmiany w zakresie kas rejestrujących. Wprowadzenie tzw. kas online (przekazujących przez sieć internetową informacje o wprowadzanych do nich transakcjach) powoduje konieczność wymiany starszych modeli na te zgodne z przepisami. Dotyczy to zwłaszcza firmy działające w zakresie: - świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych (w tym wymiany lub naprawy opon, bieżnikowania lub regenerowania), - sprzedaży benzyny, olejów napędowych i gazu do napędzania silników spalinowych.

Ulga na złe długi

Wraz z początkiem 2020 roku podatnicy opłacający PIT lub CIT będą mieli możliwość (podobnie jak podatnicy VAT) skorzystać z ulgi na złe długi. Przy jej pomocy będzie można zmniejszyć podstawę opodatkowania o sumę należności z terminem płatności przekroczonym o min 90 dni. Takie działanie ma z kolei wspomóc likwidację zatorów płatniczych spowodowaną brakiem płatności faktur przez kontrahentów.

Inne zmiany w podatkach

Oprócz powyższych zmian, wraz z początkiem 2020 roku w systemie podatkowym pojawiło się kilka mniejszych nowelizacji przepisów. Dotyczą one m.in. - obowiązku sporządzania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej przez organizacje niewpisane do KRS, a jednocześnie będące podatnikami CIT (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe), - nowych procedur związanych ze składaniem wniosków oraz ich procesowaniem w kwestii wzajemnego porozumiewania się (MAP), - rozszerzenia zakresu danych pozyskiwanych z rejestru PESEL, co ma na celu m.in. ulepszenie usług wspierających rozliczenia z fiskusem (m.in. Twój e-PIT). Zmiany w przepisach podatkowych wdrożone wraz z początkiem 2020 roku mają dwa cele. Jednym z nich jest ułatwienie życia przedsiębiorcom (m.in. wprowadzenie mikrorachunków czy ulga na złe długi), drugim – walka o jak najlepsze uszczelnienie systemu podatkowego i wyeliminowanie ryzyka oszustw VAT. Wejście w życie powyższych nowelizacji sprawia, że prowadzenie biznesu w Nowym Roku jest klarowniejsze i uproszczone względem lat poprzednich.