2020-01-10

Jak wypełnić NIP-8?

W momencie zakładania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym jednym z wymagań jest złożenie w Urzędzie Skarbowym informacji na temat tzw. danych uzupełniających. Służy do tego specjalny formularz NIP-8, którego wypełnieniu poświęcony jest poniższy artykuł.

Czym jest formularz NIP-8?

NIP-8 to specjalny formularz dedykowany nowopowstałym lub chcącym zaktualizować dotychczasowe dane spółkom. Zawiera w sobie rubryki na wszelkie dane uzupełniające niezbędne m.in. Urzędowi Skarbowemu, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, czy też ZUS-owi. O ile do rejestracji w KRS wystarczy inny wniosek zawierający jedynie podstawowe dane (niezbędne do uzyskania NIP i REGON spółki), NIP-8 rozszerzony został o dodatkowe informacje niezbędne do prawidłowej rejestracji podatnika oraz działań statystycznych.

Jakie dane należy zawrzeć w formularzu NIP-8?

NIP-8 zawiera w sobie szereg wymagających uzupełnienia pól. Zawarte w nich dane pomagają następnie konkretnym urzędom na prowadzenie działań statystycznych oraz rejestrowych w zakresie spółek działających na terenie Polski. Jeśli chodzi o dane niezbędne do wypełnienia na formularzu NIP-8, te podzielić możemy na trzy kategorie zależne od konkretnego organu. Urząd Skarbowy wymaga od nas podania: - skróconej nazwy firmy, - wykazu rachunków bankowych posiadanych przez spółkę, - wszystkich adresów mi- ejsc prowadzenia działalności gospodarczej, - danych podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową (wraz z nadanym mu NIP-em), - szczegółowych danych kontaktowych, - danych dotyczących poszczególnych wspólników (w przypadku spółki prawa handlowego). Główny Urząd Statystyczny wymaga uzupełnienia innej części dokumentu, gdzie podajemy takie dane, jak: - przewidywana ilość zatrudnianych pracowników, - forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej własności kapitału, - (jeśli dotyczy) powierzchnia gospodarstw rolnych i podlegających im użytków, - dane kontaktowe (m.in. telefon, e-mail, strona www). W przypadku trzeciego organu wymagającego złożenia NIP-8 – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zestaw wymaganych danych zawiera w sobie: - nazwę skróconą firmy, - dokładną datę powstania obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych posiadanych przez spółkę, - adres do korespondencji, - adresy prowadzenia działalności, - dane dotyczące poszczególnych wspólników (w przypadku spółki handlowej).

Jak wygląda procedura złożenia NIP-8?

Aby prawidłowo złożyć NIP-8 należy nie tylko uzupełnić formularz o wypisane powyżej dane, ale również zrobić to w odpowiednim momencie. Przepisy jasno określają, że NIP-8 powinien zostać złożony w Urzędzie Skarbowym w ciągu 21 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub w terminie 7 dni od momenty rozpoczęcia działalności na terenie Polski, gdy swój oddział w naszym kraju otwiera zagraniczna firma. Złożenie NIP-8 w Urzędzie Skarbowym jest bezpłatne, jedynym kosztem ponoszonym przez przedsiębiorcę jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku konieczności złożenia dokumentów przez pełnomocnictwo szczególne z wykorzystaniem druku PPS-1. Gdy chcemy złożyć dokumenty z wykorzystaniem pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1), czynność ta jest również darmowa. Od momentu złożenia NIP-8, Urząd Skarbowy przyjmie go w ciągu trzech dni. Dokument NIP-8 posłużyć może również w przypadku aktualizacji danych dotyczących spółki. W takiej sytuacji należy wypełnić go ponownie (wliczając w to zaktualizowane informacje), a następnie złożyć w siedzibie swojego organu podatkowego. Stamtąd wszelkie informacje zostaną przesłane do pozostałych podmiotów i zaktualizowane w ich wewnętrznych systemach.

Dostęp do pełnej treści artykułu
tylko dla zalogowanych użytkowników.

Chcesz czytać dalej?