2019-06-24

Nowy system certyfikacji zawodu księgowego

Ministerstwo Finansów planuje w najbliższym czasie zmienić zasady certyfikacji zawodu księgowego. Dotyczyć one mają osób, które oferują swoje usługi w zakresie księgowości. Kto wedle nowych przepisów będzie mógł prowadzić biuro rachunkowe?

Deregulacja zawodu księgowego – wnioski po niemalże 5 latach obowiązywania ustawy deregulacyjnej

Od 10 sierpnia 2014 roku w Polsce obowiązuje tzw. druga ustawa deregulacyjna, w której zawarto m.in. uwolnienie zawodu księgowego od konieczności posiadania jakichkolwiek uprawnień do świadczenia tego typu usług.

Jej wejście w życie oznaczało, że usługi rachunkowości świadczyć mógł każdy, bez potrzeby posiadania specjalnego certyfikatu księgowego, tytułu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Niewymagane stało się również posiadanie wcześniej obowiązkowego ubezpieczenia OC (wyjątkiem jest pełna księgowość, do której prowadzenia biuro rachunkowe musi mieć dziś wciąż ważną polisę).

Skutki wprowadzenia tych przepisów okazały się mieć w dużej mierze negatywny wydźwięk: spadły co prawda ceny usług księgowych, ale jednocześnie (jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez resort finansów) spadła również jakość świadczonych usług.

Związane to było m.in. z brakiem konieczności aktualizacji wiedzy przez osoby świadczące usługi księgowe, co w przypadku częstych zmian w prawie rachunkowym prowadziło do występowania licznych błędów w deklaracjach podatkowych ich klientów.

Certyfikacja zawodu księgowego – zmiany na lepsze?

Projekt przywrócenia certyfikacji zawodu księgowego miałby za zadanie naprawić wszystkie błędy, jakie spowodowała ustawa z 2014 roku i dotyczyć wyłącznie osób prowadzących działalność księgową lub świadczących te usługi dla swoich klientów. Oznacza to, że do planowanych zmian nie byliby zobowiązani pracownicy działów finansowo-księgowych.

Powrót do obowiązkowej certyfikacji miałby za zadanie wymuszenia na osobach świadczących usługi księgowe stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uczestniczenie w kursach doszkalających i aktualizujących stale zmieniająca się wiedzę księgową.

nowy sposób certyfikacji Projekt Ministerstwa Finansów najprawdopodobniej miałby również obowiązek dostosowania naszych przepisów do unijnych wymogów uregulowania zawodu księgowego zawartych w Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych. Zgodnie z nimi księgowy musiałby:

  • posiadać kwalifikacje potwierdzone stażem pracy lub albo egzaminem weryfikującym wiedzę (ewentualnie – rozwiązaniem łączącym ze sobą obydwa powyższe)
  • aktualizować wiedzę uczestnicząc w określonej ilości godzin szkoleniowych (np studia podyplomowe, kursy doszkalające etc.)
  • być członkiem organizacji ustalającej zasady etyki zawodu księgowego,
  • podlegać jurysdykcji sądów korporacyjnych (które w myśl brzemienia unijnych przepisów musiałyby w Polsce powstać)

Jako że projekt regulacji zawodowej dla księgowych wciąż jest w podstawowej fazie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał w ostateczności i w jaki sposób zmieni rzeczywistość pracy biur rachunkowych w Polsce.

Co będzie oznaczać przymusowa certyfikacja zawodu księgowego?

Wymuszenie certyfikacji zawodu księgowego wprowadzi wiele zmian. Przede wszystkim będą to zmiany w cenach usług, gdzie przewiduje się znaczące ich wzrosty. Jednocześnie wraz z obowiązkowymi szkoleniami, powinna wzrosnąć również wiedza na temat aktualnych przepisów wśród księgowych, co ostatecznie prowadziłoby do mniejszej ilości pomyłek przy prowadzeniu rachunkowości w imieniu ich klientów. Jako że projekt certyfikacji nie daje nam na razie żadnych konkretów, nie jesteśmy w stanie dokładnie i z pełnym przekonaniem przewidzieć skutków jego wprowadzenia. Mamy jednak pewność, że obecna sytuacja na rynku firm i osób świadczących usługi rachunkowe powinna zostać w pewnym stopniu uregulowana.

Co o zmianach myślą sami zainteresowani? Zapraszamy do aktywnej dyskusji na naszej grupie Księgowi Przyszłości - łączcie się! https://www.facebook.com/groups/KsiegowiPrzyszlosci/