2019-02-06

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2019 roku

Od 1 stycznia zmianie uległo minimalne wynagrodzenie za pracę. Obecnie wynosi ono 2250 zł. W związku z podwyżką zmieniły się również składki na ubezpieczenie społeczne w 2019 roku. Ile wynoszą obecnie?

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne oblicza się w zależności od tego, czy przedsiębiorca podlega tzw. małemu ZUS-owi, czy zobowiązany jest do opłacania składek w pełnej wysokości.

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2019 roku - mały ZUS

W przypadku małego ZUS-u, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 roku jest 675 zł, co stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia na rok bieżący.

Wysokość składki na ubezpieczenia społeczne wylicza się następująco:

• 19,52% podstawy to składka na ubezpieczenie emerytalne (w 2019 roku wynosi min. 131,76 zł),

• 8% podstawy to składka na ubezpieczenie rentowe (wynosi 54 zł),

• 2,45% podstawy to stawka ubezpieczenia chorobowego (wynoszącego 16,54 zł).

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2019 roku - pełny ZUS

W przypadku firm podlegających pełnemu ZUS-owi, podstawę dla obliczenia składek stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2019 roku wynosi 4765 zł. Podstawa do obliczenia składek równa się więc kwocie 2859 zł.

W takim przypadku poszczególne składowe składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą:

• 558,08 zł (co stanowi 19,52% podstawy),

• 228,72 zł (8% podstawy),

• 70,05 zł (2,45% podstawy).

Znając już sposób wyliczenia wysokości składki na ubezpieczenie społeczne jesteśmy w stanie prawidłowo opłacić jej wysokość zarówno za nas samych, jak i podległych nam pracowników.

Przypominamy, że terminy opłaty składek ZUS wyglądają następująco:

• do 10 dnia miesiąca należy opłacić składki ZUS za miesiąc poprzedni w momencie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,

• do 15 dnia miesiąca należy opłacić składki ZUS za miesiąc poprzedni za każdego z zatrudnianych pracowników.