2019-02-07

Uproszczone sprawozdania finansowe w 2019 roku

Wraz z początkiem 2019 roku zmianom uległy przepisy związane ze sprawozdawczością księgową. W poniższym artykule pokazujemy, kto może tworzyć uproszczone sprawozdania finansowe i jak należy przeprowadzić ten proces w mikro i małych przedsiębiorstwach.

Uproszczone sprawozdania finansowe w mikroprzedsiębiorstwach

Wraz z 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy m.in. progi wartościowe dla przedsiębiorców pozwalające na korzystanie z uproszczonej księgowości, a co za tym idzie, również sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych. Obecnie próg ten podniesiony został z 2 mln euro do 3 mln euro, co oznacza, że w sprawozdaniach za rok 2019 będziemy mogli stosować przepisy o uproszczonych sprawozdaniach finansowych w szerszym spektrum przedsiębiorstw.

Jak się do tego przygotować? Wystarczy:

  1. podjąć uchwałę o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego jeszcze w 2019 r. lub na początku 2020 r., tuż przed rozpoczęciem przygotowania sprawozdania (pod warunkiem nieprzekroczenia w roku 2019 limitu obrotów),

  2. podjąć uchwałę o wyborze uproszczeń: jako, że nie jest to obowiązkiem, w uchwale powinny znaleźć się informacje, z których uproszczeń przedsiębiorstwo ma zamiar skorzystać (wszystkich czy wybranych np. tylko dla bilansu lub rachunku zysków i strat),

  3. przygotować uproszczone sprawozdanie finansowe oraz przesłać je do organu podatkowego zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Uproszczone sprawozdania finansowe w małych przedsiębiorstwach

Wraz z nowym rokiem zmieniły się progi wartościowe dla małych przedsiębiorstw. Aby skorzystać z uproszczeń firmy takie muszą nie przekraczać dwóch z trzech poniższych limitów:

• 25,5 mln zł dla aktywów bilansu na koniec roku obrotowego (wcześniejszy limit: 17 mln zł),

• 51 mln zł przychodów (wcześniejszy limit – 34 mln zł),

• zatrudnienie do 50 osób (średnioroczne, w przeliczeniu na pełne etaty).

W przypadku, gdy powyższy warunek zostaje spełniony, małe przedsiębiorstwo może przygotować uproszczone sprawozdanie finansowe analogicznie do sposobu opisanego w przypadku mikroprzedsiębiorców.