2019-02-04

Odwołanie pracownika z urlopu zgodne z przepisami

Coroczny, nieprzerwany urlop wypoczynkowy, podczas którego pracownik ma możliwość zregenerować siły to ulubiony czas większości osób. Jednak są sytuacje, kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu.

Jak odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego? W jakich sytuacjach jest to zgodne z prawem? Odpowiadamy!

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu, ale musi to być uzasadnione okolicznościami, które nie mogły zostać przewidziane w momencie rozpoczęcia urlopu przez pracownika. Ponadto w związku z tymi okolicznościami obecność pracownika w miejscu pracy jest niezbędna. Do okoliczności, które uzasadniają odwołanie z urlopu jest na przykład niezapowiedziana kontrola przedsiębiorstwa albo nagła awaria sprzętu i urządzeń.

Obowiązki pracodawcy w sytuacji odwołania pracownika z urlopu

Choć pracodawca ma prawo do odwołania pracownika z urlopu, to powinien się nad decyzją poważnie zastanowić, również ze względów finansowych. W przypadku odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego pracodawca musi pokryć koszty, które pracownik poniósł ze względu na odwołanie go z urlopu. Pracodawca musi się liczyć na przykład z poniesieniem kosztu wypoczynku pracownika, a nawet jego rodziny, jeśli nie może ona kontynuować wypoczynku na skutek odwołania z urlopu. Do takich kosztów można zaliczyć koszty przejazdu (tam i z powrotem), koszty zakwaterowania, wydatki na imprezy kulturalne czy wycieczki fakultatywne, w których pracownik miał zamiar uczestniczyć. Oczywiście wszelkie koszty muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Polecenie służbowe

Decyzja pracodawcy o odwołaniu pracownika z urlopu jest poleceniem służbowym i nie może być kwestionowana przez pracownika. Jeśli pracownik nie stawi się do pracy, będzie to traktowane jako nieusprawiedliwione opuszczenie pracy, które może skutkować między innymi karą grzywny.

Jak odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Aby odwołać pracownika z urlopu, pracodawca składa tzw. oświadczenie woli w sposób, który pozwala zapoznać się z jego treścią. Jednocześnie pracodawca musi mieć na uwadze fakt, że pracownik nie jest zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z pracodawcą, przebywając na urlopie wypoczynkowym. Oznacza to, że nie musi chociażby codziennie sprawdzać poczty mailowej lub zawsze być dostępnym pod telefonem.

Niewykorzystany urlop

Niewykorzystany z powodu odwołania urlop musi być udzielony w innym terminie, uzgodnionym z pracownikiem. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany w danym roku kalendarzowym, to będzie traktowany jako zaległy i tym samym musi zostać wykorzystany do końca września następnego roku kalendarzowego.