2019-02-01

Zwolnienie lekarskie pracownicy w ciąży - obowiązujące przepisy

Pracownica będąca w ciąży znajduje się pod szczególną ochroną prawa. Specyficzne przepisy obowiązują między innymi w zakresie zwolnień lekarskich, dlatego w poniższym artykule omawiamy tę kwestię szczegółowo.

Długość zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie lekarskie w ciąży, może objąć całą jej długość, a więc 270 dni. Jeśli więc ze względów zdrowotnych świadczenie pracy nie jest wskazane, lekarz bez problemu może takie zwolnienie wystawić. Istotne jest też to, że przyczyną zwolnienia nie musi być powód związanych bezpośrednio z ciążą, dlatego nie tylko ginekolog może wystawić zwolnienie.

Świadczenie chorobowe

Zwolnienie lekarskie wystawione kobiecie w ciąży uprawnia do pobierania 100% świadczenia chorobowego, a wiec średniego miesięcznego wynagrodzenia. Przez pierwsze 33 dni zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca, a następnie robi to ZUS. Jeśli jednak pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób, to on opłaca zasiłek przez cały czas trwania zwolnienia chorobowego, niezależnie od długości jego trwania. Jeśli pracodawca jest płatnikiem zasiłków, to wysokość zasiłku chorobowego pomniejszy kwotę składek należnych do zapłaty w ramach rozliczenia ZUS DRA.

Wysokość zasiłku chorobowego

Do ustalenia wysokości zasiłku chorobowego należy obliczyć podstawę, do której zazwyczaj bierze się ostatnie 12 miesięcy poprzedzające okres zwolnienia lekarskiego. Do podstawy zasiłku chorobowego wlicza się zarówno wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ekwiwalent za pracę w nocy, jak i dodatki, premie oraz nagrody, od których odprowadzano składki na ubezpieczenie chorobowe.

Informowanie o ciąży

Pracownica nie jest zobowiązana w szczególny sposób informować pracodawcę o ciąży. Nie jest też konieczne dostarczanie zaświadczenia lekarskiego, które ciążę potwierdza. Już samo dostarczenie zwolnienia z kodem B jest wystarczające. Pracownica nie musi więc informować o ciąży, ale w jej interesie jest, aby to zrobić, gdyż skutkuje to szczególną ochroną. Dzięki niej nie będzie ona pracować w nocy lub w godzinach nadliczbowym, a przedłużenie umowy o pracę następuje z mocy prawa. Pracownica jest też chroniona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy (jeśli jest zatrudniona na czas nieokreślony).